Kronika – Fotogaléria

•  staršie  •  2015  •  2016  •  2017  •  2018  •  2019  •

 


Kronika r. 2019

 

24. november 2019

Slúžili sme Blahodarstvennú (Ďakovnú) Svätú Liturgiu pri príležitosti úspešného ukončenia rozpisu ikon na stenách interiéru Pravoslávneho chrámu sv. Cyrila a Metoda v Humennom

 

 

 

 

22. november 2019

V centre sociálnych služieb AMETYST v dedinke Továrne, okres Vranov nad Topľou sa v týchto dňoch dožila okruhlého jubileá 100 rokov života naša sestra v Christu pani Anna Topoľančínová. V modlitebni centra sme spolu s jubilantkou modlitbami Christovej Cirkvi ďakovali Bohu za túto veľkú blahodať.

 

 

 

 


Tu budeme priebežne dopĺňať ďalšie správy a fotoreportáže

zo života našej cirkevnej obce,

ktoré zatiaľ neboli publikované.

 


 

29. apríl 2019

Svetlý pondelok v Humennom – Božská Liturgia a obchôdzka chrámu s čítaním úryvkov zo Svätého Evanjelia

 

 

 

 

28. apríl 2019

Sviatky Vzkriesenia Spasiteľa nášho Isusa Christa v Humennom – Božská Liturgia a posvätenie paschálnych jedál

 

 

 

 

28. apríl 2019

Sviatky Vzkriesenia Spasiteľa nášho Isusa Christa v Humennom – Voskresná utreňa – Blahodárne svetlo z Jeruzalema v našom chráme

 

 

 

 

26. apríl 2019

Veľký piatok v Humennom – Veľká večerňa s kladením Plaščenice do hrobu

 

 

 

 

21. apríl 2019

Kvetná nedeľa v Humennom – Božská Liturgia, posvätenie bahniatok a košíkov s paschalnými jedlami

 

 

 

 

19. apríl 2019

Verní Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom sa zapojili do tradičného sprievodu mestom so Sv. Krížom, ktorý ma v meste Humenné už takmer dvadsaťročnú tradíciu

 

 

 

13. apríl 2019

Počas Veľkého pôstu sa v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom udeľovala verným našej cirkevnej obce sv. tajina Pomazania chorých olejom

 

 

 

16. marec 2019

V Košiciach sa konalo športové podujatie – Pravoslaviádka 2019 – Vo futbalovom turnaji humenskí mládežníci obsadili 1. a 2. miesto

 

 

 

 

Marec 2019

Pravoslávna cirkevná obec v Humennom zrekapitulovala rok 2018 v publikácií – ROČENKA 2018

 

 

 

 

1. február 2019

Vernisáž výstavy fotografií Vladimíra Vajsa/ATHOS vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom

 

 

 

27. január 2019

Ekumenické stretnutie v Humennom konané v rámci „Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov“

 

 

 

 

20. január 2019

Stretnutie členov rady cirkevnej obce a členov speváckeho cirkevného zboru Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom v Penzióne ASTON v Humennom

 

 

 

13. január 2019

Spevácky cirkevný zbor pri Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom za zúčastnil VIII. ročníka koncertu pod názvom „Pravoslávne Vianoce 2019“ v Košiciach 

 

 

 

6. január 2019

Veľké posvätenie vody v deň sviatku Bohozjavenia v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom