Pravoslávna cirkev v Českých krajinách a na Slovensku – postavenie a štruktúra

Pravoslávna Cirkev v českých krajinách a na Slovensku nadväzuje na dedičstvo, ktoré bolo našim národom dané slovanskými apoštolmi, svätým Cyrilom a Metodom. Je jedna zo štrnástich pravoslávnych cirkvi vo svete uznaná všetkými pravoslávnymi patriarchátmi a miestnymi pravoslávnymi cirkvami ako autokefálna (organizačne a právne samostatná). S ostatnými pravoslávnymi cirkvami vo svete nás spája spoločná viera v Trojjediného Boha.  

8. riadny miestny snem Pravoslávnej cirkvi v Československu, konaný v Prešove 11. a 12. decembra 1992, reagoval na samostatný štátotvorný vývoj v českých krajinách a na Slovensku, ktorý vyústil v vznik samostatnej Českej republiky a samostatnej Slovenskej republiky dňa 1. januára 1993. Na základe jeho rozhodnutia zostala Pravoslávna cirkev v oboch štátoch nerozdelená, avšak pod novým názvom Pravoslávna cirkev v Českých krajinách a na Slovensku. Pri poslednom sčítaní obyvateľstva sa na Slovensku k Pravoslávnej cirkvi prihlásilo 49 133 obyvateľov a v Českej republike 20 533 obyvateľov. 

Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku je organizovaná v štyroch eparchiách, v čele ktorých stoja eparchiálni biskupi volení Eparchiálnym zhromaždením.

Slovenska republika:

  • Prešovská pravoslávna eparchia

  • Michalovsko-košická pravoslávna eparchia

Česká republika:

  • Pražská pravoslávna eparchia

  • Olomoucko-brnenská pravoslávna eparchia


Posvätná synoda – zbor biskupov

Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku

 

  1-metropolita-rastislav 2-arcibiskup-michal 3-arcibiskup-simeon 4-arcibiskup-juraj

                                       6-arcibiskup-jachym 5-biskup-izaias