Ako môžete podporiť tento rozpis ikon?

Keďže naša cirkevná obec nedisponuje s tak vysokým obnosom financií a okrem toho súbežne musí pracovať aj v ďalších oblastiach ako sú vzdelávanie, práca s mládežou, charitatívna a sociálna služba…, preto sa v mene členov rady Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom ako aj pravoslávnych veriacich v Humennom obraciam na všetkých, ktorým je blízka duchovná kultúra našich predkov, o podporu tak duchovnú ako aj materiálnu. Prosím o Vaše modlitby k Všemohúcemu Bohu, aby nám za Vašej pomoci pomohol uskutočniť dielo, na ktoré sme sa podujali, a ktoré pomôže pri duchovnom zdokonaľovaní sa nielen nám ale aj budúcim generáciám. Plne si uvedomujeme, že v súčasnej dobe, mnohí zápasíte s finančnými problémami a nemáte nazvyš, preto ak je to vo Vašich silách a ste schopní pomôcť, podporte tento rozpis, ak Vám to Vaša finančná situácia nedovoľuje prosíme o Vaše úprimne modlitby. Práve zabudnutie na duchovné hodnoty či považovanie ich za druhoradé spôsobilo tento nepriaznivý stav s spoločnosti. Iba návratom k duchovným hodnotám môžeme prekonať existujúce problémy a problémy budúcnosti. Okrem materiálnej pomoci prijmeme aj akúkoľvek konštruktívnu radu a kontakt na ľudí alebo organizácie, ktoré by nám mohli pomôcť. V prípade, že mate skúsenosti s písaním rôznych projektov a viete o nejakých nadáciách, či iných organizáciách, ktoré podporujú činnosti v tejto oblasti, taktiež nás môžete kontaktovať. Prijmeme akúkoľvek radu a pomoc, ktorá sa neprieči kresťanskej etike.

 Za Vaše modlitby, rady, kontakty, finančné a iné materiálne dary,

ako aj za snahu pomôcť Vám vopred ďakujeme!

 


  • finančné dary môžete posielať na bankový účet:

VÚB a.s., Humenné,

IBAN: SK07 0200 0000 0011 3748 5453

BIC: SUBASKBX

 

  • finančné dary môžete odovzdať aj osobne:

správcovi cirkevnej obce

alebo jednotlivým členom cirkevnej rady

 

  • V prípade poskytnutia inej materiálnej pomoci, nejakých otázok alebo akýchkoľvek návrhov obráťte sa na:

Úrad Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom

Lesná 20, 066 01 Humenné

Mitr. prot. Mgr. Peter Humeník

dekan a správca cirkevnej obce

č.t.: 057/7755356

mob.: 0911 966 483, 0903 032 530

e-mail: humenikp@centrum.sk