BPM (mládež)

BPM na Slovensku – skupina Humenné

BPM je skratka pravoslávnej mládežníckej organizácie Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie SYNDESMOS – veľkej rodiny pravoslávnych mládežníckych organizácií z celého sveta.

Je to nezisková organizácia – otvorené spoločenstvo mladých pravoslávnych kresťanov, združujúcích sa za účelom šírenia Evanjelia, lásky, porozumenia a pravdy medzi ľuďmi. Zaoberá sa rôznymi formami práce s mládežou. Prostredníctvom rôznych aktivít neformálneho vzdelávania sa snaží formovať mladých ľudí a upevňovať vieru mladých členov Cirkvi. V mládeži Slovenska prehlbuje kresťanského ducha, lásku k vlastnému národu a k Cirkvi. Toto spoločenstvo mladých ľudí je tu pre všetkých, ktorí hľadajú cestu k Bohu a blížnym.

Jednou zo slovenských skupín je aj aktívna skupina pracujúca v Humennom, ktorá sa prostredníctvom svojich aktivít snaží preventívne pôsobiť voči rôznym škodlivým vplyvom spoločnosti pôsobiacich na mládež, organizuje rôzne duchovné aj spoločenské podujatia nielen pre mladých, ale pre všetkých verných Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom a jej sympatizantov. Spomeňme napríklad duchovné programy na Sviatok sv. Nikolaja, na Sviatok Narodenia Spasiteľa nášho Isusa Christa, Oslava Nedele svätých žien myronosíc, rôzne iné duchovné stretnutia, koncerty, besedy, poznávacie výlety, plesy, letné tábory, opekačky, túry, športové podujatia… . Viac o ich činnosti sa dozviete na tejto webstránke v rubrikách „Kronika udalosti“ a „Fotogaléria“ alebo na sociálnej sieti „Facebook“.


Výzva mládežníkov!

Ak Vás naša práca oslovila príďte medzi nás, staňte sa členmi bratstva,

obohaťte naše stretnutia svojimi nápadmi, postrehmi, myšlienky aj skutkami.

Venujte nám svoje modlitby, zaujímajte sa o nás, komunikujte s nami,

buďte nám povzbudením a oporou, zúčastňujte sa nami organizovaných podujatí.

Prispejte k vytváraniu priaznivých podmienok pre činnosť mladých

a podporte nás morálne, materiálne aj finančne.

Všetko sa Vám vráti viacnásobne.

 

Darujte nám kúsok seba!

Vopred ďakujeme!