2 percenta z dane

Spevácky cirkevný zbor pri Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom vznikol z iniciatívy správcu cirkevnej obce o. Petra Humeníka. Oficiálne svoju činnosť začal v roku 1995. Úlohou zboru bolo v prvom rade zjednotiť a skultúrniť spev v chráme počas svätých bohoslužieb, ktorých sa zúčastňujú veriaci z rôznych kútov nášho regiónu. Aj napriek ťažkým začiatkom dnes môžeme s určitosťou povedať, že cieľ sa dosiahol. Zbor reprezentuje Pravoslávnu cirkevnú obec v Humennom na rôznych cirkevných aj necirkevných podujatiach, ekumenických stretnutiach a festivaloch; nahral aj niekoľko svätých Liturgií pre Slovenský rozhlas; každoročne počas sviatkov Narodenia nášho Spasiteľa Isusa Christa organizuje Roždestvenské koncerty v humenskom pravoslávnom chráme. Najväčší zážitok však z neho majú veriaci prichádzajúci do chrámu počas nedeľných bohoslužieb.

 

Podporte nás 2% z dane

____________________________________________________________________

Údaje potrebné na poukázanie 2%

Názov: Spevácky cirkevný zbor pri pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda

v Humennom

Adresa: Lesná 20, 06601 Humenné

IČO: 42028078 

Právna forma: Občianske združenie

____________________________________________________________________

Tlačivá na stiahnutie

(pre fyzické osoby, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ)

 

 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

• Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

____________________________________________________________________

Termín doručenia tlačív

(pre fyzické osoby, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ)

 

„Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane…“, „Potvrdenie o zaplatení dane…“, prípadne „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“ doručte na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska do 30. apríla 2019.

____________________________________________________________________

Fyzické osoby,

 ktoré si sami podávajú daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018:

 

„Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane…“ je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov. 

____________________________________________________________________

Právnické osoby,

ktoré podávajú daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018:

 

„Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane…“ je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov.

 

Najnovšie články