Úvod

 


Kronika udalosti r. 2018

26. december 2018

Jubilejný XX. ročník Roždestvenského ekumenického koncertu v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom

 

 


25. december 2018

Sviatky Narodenia Pána, Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa v Humennom – Božská Liturgia v prvý deň sviatkov

 

 


Roždestvenský pôst 2018

Pravoslávna cirkevná obec v Humennom zorganizovala počas Roždestvenského pôstu druhú tohtoročnú potravinovú zbierku pre rodiny v núdzi

 

 


5. december 2018

Stretnutie humenských deti s Mikulášom v predvečer sviatku sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr-Likyjského, Divotvorcu v humenskom pravoslávnom chráme

 

 

 


1. december 2018

Mládežníci z Humenného sa s o. Petrom Humeníkom zúčastnili v Prešove Valného zhromaždenia Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku

 

 


Október – November 2018

Na stenách nášho chrámu pribudli v mesiaci októbri a novembri ďalšie ikony. Bola ukončená predposledná etapa rozpisu ikon v chráme.

 

 


10. november 2018

Humenskí mládežníci sa zúčastnili 13. ročníka Pravoslaviády v Košiciach, kde vo futbalovom turnaji obsadili pekné tretie miesto.

 

 


8. november 2018

V deň zasvätený Zboru sv. archanjela Michala a ostatných anjelov sa verní Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom opäť zišli na bohoslužby v drevenom chráme v humenskom skanzene.

 

 

 


5. november 2018

Na humenskom mestskom cintoríne bola odhalená a dekanom Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom požehnaná pamätná tabuľa venovaná padlým vojakom v 1. svetovej vojne

 


21. október 2018

Do nášho chrámu bola prinesená divotvorná (zázračná) ikona Matky Božej nazývaná „Nečajannaja radosť – Neočakávaná radosť“

 

 


Október 2018

V mesiaci októbri boli zrekonštruované schody pri bočných vchodoch do chrámu a urobený bezbariérový prístup

 

 


22. september 2018

Vedomostná súťaž v Humennom – BPM v Humennom a PCO v Humennom usporiadali pre žiakov II. stupňa ZŠ navštevujúcich pravoslávne náboženstvo vedomostnú súťaž

 

 


9. september 2018

Jeromonach Alexander (Haluška), tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku pri Moskovskom patriarcháte v Moskve poctil verných Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom svojou účasťou na nedeľnej sv. Liturgií v Humenskom pravoslávnom chráme

 

 


7. september 2018

Pamätné dní mesta Humenné – Počas slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom bola udelená cena primátorky mesta aj dirigentovi nášho Speváckeho cirkevného zboru pri Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom p. Mikulášovi Surgentovi

 


6. september 2018

V septembri si každoročne pripomíname mučenícku smrť sv. kňaza mučeníka Maxima Sandoviča, ktorý položil svoj život za sväté Pravoslávie. Humenčania si ho uctili v poľskom mestečku Gorlice, kde sú uložené jeho mošči – ostatky.

 


18. a 19. august 2018

Po roku sme sa opäť zúčastnili najväčších odpustových slávnosti Poľskej pravoslávnej cirkvi, ktoré sa konajú v česť sviatku Premenenia Pána na Svätej Hore Grabarke. 

 


 

5. august 2018

Poľská pravoslávna mládež z Bialystoku počas letného pobytu na Slovensku sa zúčastnila nedeľnej sv. Liturgie v našom Humenskom pravoslávnom chráme

 

 


23. júl – 28. júl 2018

Pravoslávna cirkevná obec v Humennom usporiadala pre deti a mládež v dedinke Ulič Letný tábor 2018

 

 


Máj – Júl 2018

Na stenách nášho chrámu boli v mesiacoch máj, jún a júl 2018 rozpísané ďalšie tri ikony: Premenenie Pána na hore Tábor, Slávnostný vchod Isusa Christa do Jeruzalema a Ukrižovanie Isusa Christa na Golgote.

 


5. júl 2018

V deň sv. Rastislava, kniežaťa Moravského sme v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom slúžili ročnú zádušnú sv. Liturgiu a Parastas za spásu duše zosnulého vladyku Tichona, bývalého biskupa komárňanského, pomocného biskupa pre správu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove a dôverného priateľa verných našej cirkevnej obce, ktorý odišiel do večnosti v júli 2017 vo veku 69 rokov.

Večná mu pamiatka a blažený pokoj!

 

 

 


2. jún 2018

MDD – Pravoslávna cirkevná obec v Humennom usporiadala pre deti a mládež poznávací výlet do Svidníka a na Duklu

 

 


20. máj 2018

V deň Zoslania Svätého Ducha na apoštolov sa v podvečerných hodinách verní PCO v Humennom opäť zišli na bohoslužbách v drevenom chráme v humenskom skanzene

 

 


20. máj 2018

Sviatok Zoslania Svätého Ducha na apoštolov v Humennom – Prvá sv. Spoveď detí a následné prijatie sv. Eucharistie

 

 


13. máj 2018

Chrámový sviatok (odpustové slávnosti) v česť sv. Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov a patrónov našej Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom

 

 


7. máj 2018

Slúženie panychídy za obete vojen na humenskom mestskom cintoríne – Oslavy 73. výročia oslobodenia SR, ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom v Humennom

 

 


21. apríl 2018

Naši mládežníci na 13. ročníku súťaže v prednese duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach

 

 


15. apríl 2018

Nedeľa sv. žien Myronosíc – Duchovný program venovaný mamkám, babkám a všetkým ženám z našej cirkevnej obce za ich lásku a staroslivosť 

 

 


 

Veľký piatok a Svetlé Christovo Zmŕtvychvstanie

podľa Východnej paschálie v Humennom

 

 


Marec 2018

Počas Veľkého pôstu sme zorganizovali potravinovú zbierku pod názvom „Podaj pomocnú ruku“

 

 


1. apríl 2018

Svetlé Christovo Zmŕtvychvstanie – PASCHA – Božská Liturgia a posvätenie paschálnych jedál

 

 


1. apríl 2018

Svetlé Christovo Zmŕtvychvstanie – PASCHA – Skorá ranná bohoslužba Vzkriesenia – Voskresná utreňa

 

 


Marec 2018

Do Pravoslávneho chrámu sv. Cyrila a Metoda v Humennom boli darované nové liturgické nádoby

 

 


30. marec 2018

Veľký piatok v Humennom – Veľká večerňa s kladením Plaščenice do hrobu v humenskom pravoslávnom chráme

 

 


30. marec 2018

V deň Veľkého piatku sa v Humennom konal tradičný Pašiový sprievod s krížom

 

 


25. marec 2018

Kvetná nedeľa v Humennom – Sv. Liturgia a posvätenie vŕbových vetvičiek (bahniatok)

 

 


17. marec 2018

Udeľovanie sv. tajiny Pomazania chorých olejom (Jeleopomazanie) veriacim v humenskom pravoslávnom chráme

 

 


1. marec 2018

Pravoslávna cirkevná obec v Humennom zrekapitulovala život cirkevnej obce za rok 2017 v publikácií „Ročenka 2017“

 

 


17. február 2018

Zúčastnili sme sa osláv Svetového dňa pravoslávnej mládeže v Bardejove

 

 


26. január 2018

BPM v Humennom v spolupráci s PCO v Humennom usporiadali VIII. ročník Mládežníckeho plesu

 

 


21. január 2018

Ekumenické stretnutie v Humennom – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

 

 


6. január 2018

Veľké posvätenie vody v humenskom pravoslávnom chráme v deň sviatku Bohozjavenia  

 

 


Staršie udalosti zo života cirkevnej obce

•  staršie  •  2010  •  2011  •  2012  •  2013  •  2014  •  2015  •  2016  •  2017 

 


Vyšli v tlačenej forme dva informačné prospekty

o Pravoslávnej cirkevnej obci v Humennom

 

                     

 

V decembri 2017 Pravoslávna cirkevná obec v Humennom vydala dva informačné prospekty o cirkevnej obci. Prvý pod názvom „Pravoslávna cirkevná obec v Humennom – História“ a druhý pod názvom „Pravoslávna cirkevná obec v Humennom – Súčasnosť“. Tieto prospekty vyšli z viacerých dôvodov. Prvý a najdôležitejší dôvod bol, aby sme si ako členovia Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom pripomenuli neľahké udalosti z minulosti; aby sme v modlitbách pamätali na tých, ktorí s námahou a s polenami pod nohami budovali túto cirkevnú obec; aby sme si viac vážili to, čo sa s Božím požehnaním a námahou obetavých členov cirkevnej obce podarilo v Humennom vybudovať; aby sme neochabovali v práci, ale pracovali ďalej pri šírení Evanjeliovej zvesti k čomu nás vyzýva náš Spasiteľ Isus Christos. Okrem toho náš chrám navštevujú aj veriaci iných denominácií a turisti, ktorí sa zaujímajú o pravoslávnu Cirkev a o život našej cirkevnej obce. Tieto prospekty poslúžia ako stručný informačný materiál aj pre týchto ľudí. Prospekty sa nachádzajú v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom na stolíku pri literatúre a sú zdarma.