F2020-14

←   Predchádzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

13. – 18. júl 2020

Letný detský tábor 2020

Bratstvo pravoslávnej mládeže – skupina Humenné v spolupráci s Pravoslávnou cirkevnou obcou v Humennom

usporiadali pre deti ďalší ročník letného tábora

 

Počas tretieho júlového týždňa (13. – 18. júl 2020) sa na Sninských rybníkoch konal Detský letný tábor 2020, ktorý zorganizovali členovia mládežníckej organizácie Bratstva pravoslávnej mládeže – skupina Humenné v spolupráci s Pravoslávnou cirkevnou obcou v Humennom.

Pekná príroda, perfektné ubytovanie, dobrá strava a hlavne dobré naladení účastníci si mohli týždňový pobyt v plnosti užívať. Každý deň začínal rannou rozcvičkou, rannou hygienou, rannými modlitbami, raňajkami, upratovaním izieb a ich bodovaním. Následne bol pre každý deň pripravený bohatý program. Okrem rôznych vedomostných a športových súťaží, diskoték účastníci tábora spoznávali aj krásy prírody. Zábavné boli aj súťaže ako 5 proti 5 (Piati proti piatim) a vedomostná náboženská súťaž, keď súťažiaci, ktorí nepoznali alebo neboli si istí správnou odpoveďou, mohli zavolať priateľovi alebo známemu na telefóne. Súťažiaci väčšinou telefonovali domov a takýmto spôsobom preskúšali vedomosti aj svojich rodičov. Po večeri sa čítali večerné modlitby po ktorých otec Peter vždy prečítal aj nejaký úryvok z Evanjelia a predniesol poučné duchovné slovo. Štvrtkový večer strávili deti pri opekaní špekačiek, na ktorých si pochutnali aj bývali vedúci humenskej pravoslávnej mládeže a otec Ján Biloruský, ktorí nás v ten deň prišli navštíviť. V piatok ráno mnohí mládežníci pristúpili k sviatosti Pokánia a počas sv. Liturgii, ktorú kantorovali sami mládežníci (a zvládli to na jednotku) pristúpili aj k sviatosti Prijímania – Euchariestie. V piatok večer bolo tiež vyhodnotenie letného tábora. Víťazi v súťažiach si prevzali ceny a pamätné listy.

Zhodnotením dopisov z našej škatuľky poznámok a dotazov, kde sa detí mohli anonymne vyjadriť sme došli k záveru, že tohtoročný tábor bol veľmi úspešný a každý si ho do sýtosti užil.

Za všetko je potrebné poďakovať v prvom rade Všemohúcemu Bohu, ale aj všetkým, ktorí tento tábor podporili. Za finančnú podporu letného tábora ďakujeme mestu Humenné a Pravoslávnej cirkevnej obci v Humennom. Poďakovanie patrí aj rodine Márie Čorňaničovej a tým, ktorí sa postarali, aby aj tohtoročný tábor splnil svoj cieľ. 

Najnovšie články