Kontakt


Pravoslávna cirkevná obec v Humennom
›Lesná 905/20
066 01  Humenné

 

Mitr. prot. Mgr. Peter Humeník
dekan a správca cirkevnej obce

057/7755356
0903 032 530
0911 966 483
humenikp@centrum.sk

humenikp@zoznam.sk

 


Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – skupina Humenné
›Lesná 905/20
066 01  Humenné

 

Viktor Kostovaľ
vedúci skupiny

0949 272 030

vikostov67@gmail.com