Súčasní prvohierarchovia pravoslávnych patriarchátov a miestnych pravoslávnych cirkvi vo svete

Isus Christos - Veľkňaz pravoslávnej Cirkvi

Hlavou a Veľkňazom pravoslávnej Cirkvi je náš Spasiteľ Isus Christos

Pravoslávna cirkev svoj vzťah k národnostiam a štátnym útvarom vyriešila tak, že je organizovaná podľa štátnych území a podľa národov. Ponúkame vám k nahliadnutiu fotografie jednotlivých prvohierarchov pravoslávnych patriarchátov a miestnych pravoslávnych cirkvi vo svete. Všetci títo sú si seberovní nezávisle na tom, aké veľké územia spravujú a koľko veriacich patrí do ich jurisdikcie. Do tohto systému všeobecnej Cirkvi patril pôvodne aj rímsky patriarchát na čele s rímskym patriarchom – pápežom.

 

Je historickým omylom, hoci dosť bežným, myslieť si, že Pravoslávna cirkev vznikla v roku 1054 odtrhnutím od Ríma. Miestne pravoslávne cirkvi neboli nikdy podriadené Rímu, hoci rímsky biskup, ako biskup pôvodne prvého hlavného mesta Rímskej ríše, bol považovaný za veľkú autoritu. Právny pomer východných patriarchov k rímskemu bol rovnaký, ako bol ich pomer navzájom medzi sebou. Nebol to vzťah podriadenosti, ale rovnosti. O odtrhnutí od Ríma je možné hovoriť u tých spoločenstiev, ktoré sa utvorili na Západe na základe reformácie, pretože pred reformáciou patrili k rímskej cirkvi.