Spevácky zbor

Spevácky cirkevný zbor pri Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom vznikol v roku 1994. S myšlienkou založiť spevácky zbor prišiel prot. Mgr. Peter Humeník hneď po tom ako sa stal správcom Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom. Realizovať túto myšlienku nebolo jednoduché, no s Božou pomocou a veľkou zásluhou Mgr. Anny Korbovej, ako aj prvých členov zboru, sa táto myšlienka stala skutočnosťou.

Prvé kroky tohto zboru sa začali na jeseň roku 1994. Oficiálne však svoju činnosť začal až v roku 1995, a to na Kvetnú nedeľu, kedy prvýkrát spieval v drevenom Chráme sv. archanjela Michala v humenskom skanzene. Od zrodu tohto zboru bola dirigentkou Mgr. Anna Korbová až do roku 2003, kedy sa dirigentom stal mladý člen zboru Mikuláš Surgent ml.

Úlohou zboru bolo zjednotiť a skultúrniť spev v našom chráme, ktorý navštevujú veriaci z rôznych kútov nášho regiónu. Začiatky boli veľmi ťažké. Nacvičovanie viacerých hlasov bolo pre členov zboru veľmi problematické. Okrem toho členovia zboru sa schádzali v stiesnených nevyhovujúcich priestoroch farskej budovy, pretože súčasný chrám bol ešte iba vo výstavbe a inými vhodnými priestormi naša cirkevná obec v tom čase nedisponovala. Avšak každý sa snažil a každého posilňovala túžba, aby sa v našom chráme spievalo pekne na slávu Božiu. Dnes už môžme s určitosťou povedať, že cieľ sa dosiahol.

Zbor reprezentuje našu Pravoslávnu cirkevnú obec v Humennom ako aj Pravoslávnu cirkev v Českých krajinách a na Slovensku na rôznych cirkevných aj necirkevných podujatiach a ekumenických stretnutiach. Viedol spev pri niekoľkých kňazských chirotóniach a posviackach nových pravoslávnych chrámoch. Nahral niekoľko svätých Liturgií pre Slovenský rozhlas. Každoročne organizuje ekumenické koncerty počas sviatkov Narodenia nášho Spasiteľa Isusa Christa v našom chráme a tiež sa zúčastňuje na festivaloch duchovných piesni v Snine. V roku 2001 sa zúčastnil na Festivale sakrálneho umenia v Košiciach a ma za sebou aj jednu zahraničnú cestu v Poľsku, kde sa na pozvanie Miešaného chóru „Echo“ zúčastnil v roku 2003 na ekumenickom Euroregionálnom koncerte vianočných kolied v Krosne. Avšak najväčší zážitok z neho majú veriaci prichádzajúci do nášho chrámu počas nedeľných bohoslužieb, alebo iných duchovných slávnosti či podujatí.

Dnes je tento spevácky zbor registrovaný ako občianske združenie a veríme, že aj v budúcnosti bude duchovne uspokojovať nielen našich veriacich, ale bude rozdávať krásu duchovného spevu aj do širokého okolia a z hĺbky duše ospevovať a velebiť Tojjediného Boha.


Predstavujeme CD speváckeho zboru

Pri príležitosti 10. výročia založenia zboru bola vydaná aj CD platňa
s týmito duchovnými piesňami:

 

Hospodi pomiluj.mp3

Blažen muž.mp3

Svite tichyj.mp3

Ispovimska Tebi Hospodi.mp3

Hrjadite ľudije.mp3

Pod Tvoju milosť.mp3

Blahoslovi duše moja.mp3

Otče naš.mp3

Dobryj večir.mp3

Roždestvo Tvoje.mp3

Christos rodivsja.mp3

Viflejemi novina.mp3

Boh sja Roždaje.mp3

Mnohaja lita.mp3