F2020-03

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

6. január 2020

Sviatok – Krst Hospodina nášho Isusa Christa v rieke Jordán – Bohozjavenie

Veľké posvätenie vody v Pravoslávnom chráme sv. Cyril a Metoda v Humennom

 

 

Najnovšie články