F2019-37

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

26. december 2019

XXI. ročník Roždestvenského ekumenického koncertu

v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom

 

JEDNO miesto pre rôzne VIEROVYZNANIA

Ekumenický vianočný koncert otočil dvadsiaty prvý list vo svojej pestrej kronike, ktorá sa začala písať ešte v roku 1998. Každoročne sa v druhý deň sviatkov Narodenia Spasiteľa nášho Isusa Christa Pravoslávny chrám sv. Cyrila a Metoda v Humennom naplní návštevníkmi, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty, aj keď sú iného vierovyznania. Rozozvučia sa hlasy spevákov, vďaka ktorým je toto podujatie jedinečné a originálne. Autorom hlavnej myšlienky je Peter Humeník, dekan a správca pravoslávnej cirkevnej obce. Už viac ako dvadsaťročná história koncertu svedčí o tom, že rôzne náboženské konfesie vedia vedľa seba nažívať a upevňovať vzťahy aj prostredníctvom tohto duchovného podujatia. „Moje poďakovanie patrí účinkujúcim, lebo bez nich by koncert nebol tým, čím je. A taktiež aj návštevníkom, ktorým zbory a spevácke telesá môžu zaspievať, pretože koncert bez divákov je ako futbalový zápas bez fanúšikov,“ povedal Peter Humeník. Repertoár tvorili koledy a vinše nielen v slovenskom, ale aj v rusínskom či zemplínskom jazyku, ktoré pohladili dušu a umocnili vianočnú atmosféru. Predstavilo sa desať súborov pôsobiacich v humenskom okrese. Úvod patri speváckej skupine Zornica, po nej nasledoval Cirkevný zbor svätého Jozefa pri Gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Premiéru na koncerte mala Mužská spevácka skupina Parobčáci, ktorí ukázali svoje nadanie a talent. Na koncerte sa zúčastnilo aj zoskupenie Trio Zornica & Michal Sijka, Zbor sv. Terezky Ježiškovej, domáci Spevácky cirkevný zbor pri Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda, ktorý v tomto roku oslavuje štvrťstoročnicu, Mužská spevácka skupina Hačure a Dievčenská spevácka skupina Bosoročky. Tradičnú ľudovú kultúru Rusínov Slovenska žijúcich na pôvodnom území Podkarpatskej Rusi reprezentoval Mužský spevácky súbor Rusinija. Posledným a zároveň pravidelným účinkujúcim bol Rímskokatolícky spevácky zbor Magnifikat, ktorý presne v ten deň oslávil 30. výročie od založenia a prvého účinkovania na svätej omši. V závere podujatia sa prítomným prihovoril primátor mesta Miloš Meričko a všetci spoločne si zaspievali najznámejšiu vianočnú koledu Tichá noc, svätá noc.

Správu pripravila:

Mgr. Veronika Lattová,

konferencierka koncertu

Najnovšie články