F2019-10

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

19. apríl 2019

Verní Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom sa zapojili do tradičného sprievodu mestom so Sv. Krížom,

ktorý ma v meste Humenné už takmer dvadsaťročnú tradíciu

 

V piatok 19. apríla 2019 sa v Humennom konal tradičný sprievod mestom so Sv. Krížom. Tento sprievod ma v meste už takmer 20-ročnú tradíciu a zapájajú sa doň veriaci rôznych vierovyznaní, počas ktorého spoločne navštívia chrámy jednotlivých cirkvi pôsobiacich v meste. Veriaci počas sprievodu spievajú smútočné piesne zamerané na zradu, utrpenie aj smrť Spasiteľa nášho Isusa Christa a v jednotlivých kresťanských chrámoch sa miestni duchovní prihovárajú k prítomným krátkym duchovným slovom. Od zrodenia tejto tradície sa sprievodu zúčastňujú aj verní Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom.

Táto tradícia sa zrodila, ako sme to už uviedli pred takmer 20. rokmi v časoch, keď vzťahy medzi veriaci rôznych vierovyznaní v meste neboli najlepšie, ba naopak. Vtedy sa v priateľskom duchu stretli predstavitelia troch počtom veriacich najväčších kresťanských cirkvi v Humennom – rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a pravoslávnej, aby tieto vzťahy zlepšili a dohodli sa na organizovaní tohto spoločného sprievodu so Sv. Krížom. Neskôr sa k tejto tradícií pridali aj veriaci Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a Reformovanej kresťanskej cirkvi.

Najnovšie články