F2019-05

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

27. január 2019

Ekumenické stretnutie v Humennom,

konané v rámci „Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov“

 

V nedeľu 27. januára 2019 sa v Rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých v Humennom konalo ekumenické modlitebné stretnutie v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Tohtoročnou témou stretnutia bol text z Piatej knihy Mojžišovej – Deuteronómium:

„Vo všetkých bydliskách, ktoré dá Hospodin, tvoj Boh, tvojim kmeňom, ustanov sudcov, ktorí budú súdiť ľud podľa spravodlivosti. Neprekrúcaj právo, nehľaď na osobu, neprijímaj úplatok, lebo úplatok zaslepuje oči múdrych a prevracia reči spravodlivých. O spravodlivosť a len o spravodlivosť sa budeš usilovať, aby si ostal nažive a obsadil krajinu, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh“ (5 M 16, 18-20).

V súvislosti s touto témou odzneli na stretnutí aj ďalšie texty zo Svätého Písma, ktoré nás nabádajú k skutkom milosrdenstva a spravodlivosti – žalm 83 (82), úryvok z listu svätého apoštola Pavla k Rimanom (Rim 12, 1-13) a tiež úryvok zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša (Lk 4, 14-21). K jednotlivým čítaniam bol zástupcami jednotlivých zúčastnených kresťanských spoločenstiev urobený aj výklad s duchovným zamyslením.

Organizátorom stretnutia bola Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Humennom a pozvanie na stretnutie prijali zástupcovia Gréckokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Reformovanej kresťanskej cirkvi a Pravoslávnej cirkvi pôsobiaci v meste Humenné. Našu Pravoslávnu cirkevnú obec v Humennom na stretnutí zastupoval dekan a správca cirkevnej obce o. Peter Humeník.

Najnovšie články