F2019-03

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

13. január 2019

Spevácky cirkevný zbor pri Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom

sa zúčastnil VIII. ročníka koncertu pod názvom „Pravoslávne Vianoce 2019“ v Košiciach 

 

V nedeľu 13. januára 2019 sa v Pravoslávnom katedrálnom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach konal pri príležitosti sviatkov Narodenia v tele Hospodina, Boha a nášho Spasiteľa Isusa Christa – Roždestva Christovho v poradí VIII. ročník koncertu pod názvom „Pravoslávne Vianoce 2019“.

Na koncerte sa s roždestvenskými koledami a duchovnými piesňami predstavili: Mihaľovski heligonkare, Zbor katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach, Pravoslávny chór Sv. Trojice vo Svidníku, Pravoslávny mládežnícky zbor sv. apoštola Andreja Prvozvaného a pozvanie od predstaveného katedrálneho chrámu o. Vladimíra Spišáka s radosťou prijali aj členovia nášho Speváckeho cirkevného zboru pri Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom spolu s o. Petrom Humeníkom.

Najnovšie články