F2019-04

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

20. január 2019

Stretnutie členov Rady pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom

a členov Speváckeho cirkevného zboru pri Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom

v Penzióne ASTON v Humennom

 

Stalo sa nepísaným pravidlom, že každoročne na prelome starého a nového roka sa pri slávnostnom stolovaní stretávajú členovia Speváckeho cirkevného zboru pri Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom spolu s členmi Rady pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom. Toto spoločné stolovanie je skromným vyjadrením vďaky všetkým členom za ich obetavosť pri správe, reprezentácií a misijnej činnosti našej Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom. Takéto spoločné posedenie sa konalo aj v nedeľu 20. januára 2019 v podvečerných hodinách v Penzióne ASTON v Humennom.

V úvode stretnutia o. Peter Humeník, správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom vyjadril úprimné poďakovanie všetkým prítomným za aktívnu celoročnú prácu, za spoluprácu aj za ochotu riešiť problémy tak, aby to nebolo na škodu cirkevnej obce a pravoslávnej Cirkvi. Ubezpečil prítomných, že všetko pozitívne čo urobili pre rast Christovej Cirkvi a pre blaho blížneho u Boha nieje bezvýznamné a nebude zabudnuté.

Pozvanie na toto posedenie prijal aj primátor mesta Humenné pán Miloš Meričko, ktorý vyjadril uznanie a vďaku Pravoslávnej cirkevnej obci v Humennom za veľký prínos a aktivity v oblasti spolunažívania občanov rôznych vierovyznaní v meste. Pozitívne hodnotil organizovanie Roždestvenského ekumenického koncertu v humenskom pravoslávnom chráme počas sviatkov Narodenia Spasiteľa nášho Isusa Christa a tiež aktívnu účasť na tradičnom Pašiovom sprievode v Humennom v deň Veľkého piatku. Za účasť na stretnutí ako aj za povzbudivé slová pánovi primátorovi v mene prítomných poďakoval o. Peter a vyjadril hlboké presvedčenie, že dobrá spolupráca medzi vedením mesta Humenné a Pravoslávnou cirkevnou obcou v Humennom, o ktorú sa vždy usiloval, bude pokračovať.

Po modlitbe, chutnom pohostení, ktoré pripravil personál Penziónu ASTON, stretnutie pokračovalo v príjemnej rodinnej atmosfére.

Najnovšie články