F2019-15

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

29. apríl 2019

Sviatky Vzkriesenia Spasiteľa nášho Isusa Christa – Pascha Christova 2019 v Humennom

Svetlý pondelok – Božská Liturgia a obchôdzka chrámu s čítaním úryvkov zo Svätého Evanjelia

 

Oslava Vzkriesenia Spasiteľa nášho Isusa Christa nie je v pravoslávnej Cirkvi ohraničená samotným dňom Vzkriesenia. Prekrásne oslavné piesne, ktoré majú hlboký vieroučný a morálny zmysel znejú počas sv. bohoslužieb v pravoslávnych chrámoch aj počas nasledujúceho tzv. Svetlého týždňa až do sviatkov Nanebovstúpenia Isusa Christa v 40. deň po Pasche. 

V tzv. Svetlý pondelok 29. apríla 2019 sa po Božskej Liturgií, konala v Humennom aj obchôdzka chrámu, počas ktorej boli čítané na všetky štyri svetové strany úryvky zo Svätého Evanjelia, opisujúce túto veľkú a pre ľudstvo radostnú udalosť Vzkriesenia.  


Kvôli historickým záznamom o našej

Pravoslávnej cirkevnej obci v Humennom

uvádzame nasledujúce:

 

Pravoslávna cirkevná obec v Humennom sa už od 50. rokov minulého storočia riadila s požehnaním vtedajšej Posvätnej synody (Zbor biskupov) našej miestnej Pravoslávnej cirkvi v Československu, slávením cirkevných sviatkov podľa gregoriánskeho kalendára a slávením sviatkov Vzkriesenia podľa západnej paschálie. Udialo sa tak s dobrým úmyslom a z misijných dôvodov na mnohých cirkevných obciach Prešovskej pravoslávnej eparchie a takmer celej Michalovskej pravoslávnej eparchie.

V tomto roku (2019) došlo podľa nášho názoru k unáhlenej zmene v tejto otázke. Písomným nariadením eparchiálneho biskupa, ktorý nepožehnal slávenie sviatkov Vzkriesenia podľa západnej paschálie, bola Pravoslávna cirkevná obec v Humennom nútená prejsť pri slávení sviatkov Vzkriesenia podľa východnej paschálie (podobným písomným nariadením sa to uskutočnilo pred pár rokmi aj v celej Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchií, kde nepokoje medzi veriacimi pretrvávajú dodnes). V dôsledku tohto nariadenia sa podobne ako na iných cirkevných obciach, (zvlášť v mestách), rapídne znížila účasť veriacich na sv. bohoslužbách. Dôsledkom je značné oslabenie cirkevnej obce a rozdelenie veriacich na dva tábory.

Podrobnejšiu správu uvádzame TU!

Najnovšie články