F2019-02

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

6. január 2019

Veľké posvätenie vody v deň sviatku Bohozjavenia

v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom

 

Dňa 6. januára 2019 verní Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom slávili sviatok Bohozjavenia – udalosť keď náš Spasiteľ Isus Christos prišiel k rieke Jordán k Jánovi Kristiteľovi, aby ho Ján pokrstil. Počas tohto krstu sa ľudstvu zjavil Trojjediný Boh – Boh Otec v hlase, keď povedal: „Toto je môj milovaný Syn..“; Boh Syn – Isus Christos stál vo vodách Jordánu; Boh Duch Svätý v podobe holubice, ktorá sa vznášala nad vodami. Preto pravoslávna Cirkev udalosť krstu Isusa Christa nazýva Bohozjavením.

  • V súvislosti s krstom Isusa Christa je dôležite zamerať sa aj na fakt, že Isus Christos nepotreboval prijať krst pokánia od Jána, pretože bol bez hriechu. Ale tak ako kvôli ľuďom sa stal človekom, tak aj kvôli ľuďom prijal krst od Jána. Isus Christos svojim krstom v Jordáne posvätil vody pre tých, ktorí sa mali skrze vodu a Ducha narodiť k novému životu. Sv. Ján Zlatoústy v Besede na sviatok Bohozjavenia nazýva tento deň dňom, kedy Isus Christos posvätil vodu a vrátil jej pôvodnú kvalitu. Vďaka Christovmu krstu sa voda stáva opäť čistou a nositeľkou nového života. Význam tohto veľkého sviatku pravoslávnej Cirkvi spočíva v tom, že zjavenie sa Svätej Trojice dokumentuje opätovné posvätenie človeka Trojjediným Bohom, že priepasť medzi Bohom a človekom je od tejto chvíle odstránená. Zostúpenie Svätého Ducha na Isusa Christa pri krste bolo zostúpením na nás, lebo On nosí na sebe naše telo.

V pravoslávnej Cirkvi na celom svete sa v deň Bohozjavenia svätí voda. Tak tomu bolo aj v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom, keď po Svätej Liturgií sa v chráme konalo tzv. Veľké posvätenie vody, ktorú si potom veriaci odnášali do svojich domovov.

Najnovšie články