F2016-40

Humenné navštívil celosvetovo uznávaný srbský pravoslávny teológ vladyka Atanasije (Jevtič), ktorý sa v nedeľu 27.11.2016 po večernej bohoslužbe prihovoril k humenčanom v miestnom Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda (27.11.2016)