2. BPM (mládež)

Mládež – budúcnosť aj našej cirkevnej obce

Naša budúcnosť je vždy závislá od našich deti. Ako sa my dokážeme postarať o nich a naučiť ich žiť podľa Božej vôle, tak bude vyzerať ich aj naša budúcnosť. To iste platí o našej Pravoslávnej cirkevnej obci v Humennom, ktorá bez mladej generácie nemá budúcnosť. Je preto našou neľahkou úlohou vynaložiť úsilie, aby sme naše deti už od útleho veku nenásilným no aktívnym spôsobom zapájali do cirkevných aktivít, učili ich láske k Bohu, k blížnym, pokore a obetavosti. Nesmie nám byť ľahostajný nikto, kto sa stal z rôznych dôvodov ľahostajným k Bohu a Cirkvi – neaktívnym členom, kto odišiel z dôvodu nepochopenia Cirkvi, alebo kvôli nám, že sme svojim zlým životom neboli pre neho príkladom. Toto platí zvlášť pre mladého človeka, ktorý je častokrát zmietaný raz na jednu inokedy na druhu stranu. Jeho Svätosť Kirill, patriarcha moskovský a celého Ruska vo svojom prvom príhovore k veriacim Ruskej pravoslávnej cirkvi po slávnostnej patriaršej intronizácií povedal veľmi podstatnú vec, že našej mládeži musíme venovať osobitnú pozornosť, že nesmieme čakať kedy sa mladí ľudia opäť vrátia do Cirkvi alebo sami nájdu chrám a začnú aktívne pracovať vo všetkých oblastiach cirkevného života. My im musíme isť naproti, musíme ich vyhľadať, musíme sa s nimi stretnúť. Patriarcha v príhovore neuviedol konkrétne miesto, pretože to nám povedal a stále hovorí náš Spasiteľ Isus Christos: “Choďte do celého sveta…”.

Našou úlohou je mládež podporovať aj materiálne. Nesmieme sa báť investovať do mládeže. Ona je ako zrno, ktoré dnes zasejeme, no neskôr prinesie mnohonásobnú úrodu. Pravdivosť týchto slov potvrdzuje prax napr. Fínskej a Poľskej pravoslávnej cirkvi (ale aj iných miestných pravoslávnych cirkví), ktoré za posledné desaťročia investujúc do mladej generácie dnes už zbierajú bohatú úrodu. Naša cirkevná obec berúc si za príklad hlavne poľskú pravoslávnu mládež, s prácou ktorej máme aj osobne skúsenosti, snaží sa podporovať týchto mladých ľudí. Že nami vynaložené investície nevychádzajú nazmar, svedčia ich mládežnícke aktivity, o ktorých sa môžete dočítať na našej webovej stránke v “Kronike udalosti” a pozrieť si aj množstvo fotografií v rubrike “Fotogaléria” alebo na sociálnej sieti “Facebook”.