F2018-48

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

26. december 2018

Pravoslávna cirkevná obec v Humennom zorganizovala

jubilejný XX. ročník Roždestvenského ekumenického koncertu

 

Jedno miesto, rôzne vierovyznania = EKUMENICKÝ KONCERT

Pravoslávny chrám sv. Cyrila a Metoda už tradične v druhý sviatok vianočný (26.12.) hostil spevácke skupiny i folklórne súbory. Pred 20 rokmi sa prvýkrát rozozneli hlasy zboristov na jednom spoločnom podujatí. Bola to premiéra, ktorá zožala úspech a čo je dôležité, organizátorov naštartovala do ďalšej práce. Roždestvenský ekumenický koncert oslávil významné jubileum – 20 ROKOV.

Už dve dekády tvorí súčasť vianočných sviatkov, vpísal sa do histórie nielen miestnej Pravoslávnej cirkevnej obce, ale aj do histórie mesta Humenné i blízkeho okolia. „Od začiatku plní svoj účel a na jednom mieste sa stretávajú rôzne náboženské konfesie, medzi prítomných sa vnáša duchovná atmosféra sviatkov, ktorá sa zároveň pretavuje do dobrých vzájomných vzťahov trvajúcich dodnes,“ povedal Peter Humeník, dekan a správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom. Začiatky koncertu boli skromné i rozpačité. Postupne však rástol, zdokonaľoval sa a vylepšoval sa až do súčasnej podoby. Hnacím motorom bol záujem nielen zo strany účinkujúcich, ale aj návštevníkov. Počas dvadsiatich rokov sa zúčastnili desiatky spevákov a odzneli stovky piesní, ktoré pohladili dušu a spríjemnili vianočné chvíle. Inak to nebolo ani tento raz a chrám sa zaplnil do posledného miesta. Repertoár jednotlivých súborov tvorili koledy i vinše nielen v slovenskom, ale aj v rusínskom jazyku. Na pódiu sa predstavilo desať súborov: Cirkevný zbor svätého Jozefa pri Gréckokatolíckom farskom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom, Zornica, Spevácky súbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kladzanoch z vranovského okresu, Zbor svätej Terezky Ježiškovej, Lelija, Bosoročky, Hačure, Spevácky zbor mesta Humenné, domáci Spevácky cirkevný zbor pri Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda a Rímskokatolícky spevácky zbor Magnifikát. V závere podujatia si všetci prítomní spoločne zaspievali najznámejšiu vianočnú koledu Tichá noc, svätá noc.

Pozvanie na koncert prijali aj primátor mesta Humenné PhDr. Ing. Miloš Meričko, prednosta Okresného úradu v Humennom Ing. Ondrej Mudry, poslanci Mestského zastupiteľstva v Humennom, zástupcovia jednotlivých kresťanských spoločenstiev v Humennom a množstvo Humenčanov.

Správu pripravila:

Mgr. Veronika Lattová


Koncert finančne podporili:

Mesto Humenné

Pani Eva Kuncová

Pravoslávna cirkevná obec v Humennom

Najnovšie články