F2018-46

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

Roždestvenský pôst 2018

Pravoslávna cirkevná obec v Humennom

zorganizovala počas Roždestvenského pôstu druhú tohtoročnú potravinovú zbierku pre rodiny v núdzi

 

Pravoslávna cirkevná obec v Humennom zorganizovala počas Roždestvenského pôstu druhú tohtoročnú potravinovú zbierku pre rodiny v núdzi (prvá zbierka sa konala počas Veľkého pôstu, pred sviatkami Vzkriesenia). Táto druhá zbierka sa niesla v duchu slov Isusa Christa „Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! Vojde do Kráľovstva nebeského, ale iba ten, kto vykonáva vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach“ (Mt 7, 21). Vôľou nášho nebeského Otca, ako sa to dozvedáme z Evanjelia podľa Matúša je, „…hladnému dať jesť, smädnému piť, cudzinca prijať, nahého zaodieť, chorého a vo väzení zatvoreného navštíviť…“ (Mt 25, 31-46).

Výzvu o. Petra Humeníka na začiatku pôstu prijalo takmer 50 rodín a jednotlivcov, ktorí svoje potravinové dary prinášali počas Roždestvenského pôstu do chrámu, alebo na Úrad pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom. Zozbierané potraviny spolu so zbierkou šatstva, ktorú v tomto období organizovala verná členka našej cirkevnej obce pani Darina Barančíková, boli v piatok 21. decembra 2019 za účasti otca Petra a pani Dariny odovzdané pätnástim rodinám v Humennom a jeho okolí, ktorí takúto pomoc skutočne potrebujú.  

Ďakujeme všetkým, ktorí po výzve pomôcť ľuďom zo sociálne slabších rodín neostali ľahostajní a zapojili sa či už do potravinovej zbierky, alebo zbierky šatstva.

Najnovšie články