F2018-11

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

25. marec 2018

Kvetná nedeľa v Humennom – podľa gregoriánskeho kalendára

Sv. Liturgia a posvätenie vŕbových vetvičiek (bahniatok)

 

Nedeľa pred slávnym Christovým Zmŕtvychvstaním sa nazýva aj Palmovou (Kvetnou) nedeľou. Pozornosť v tieto dní sa upriamuje na chorobu, smrť a žiaľ príbuzných Lazára – priateľa Isusa Christa a tiež na cestu do Betánie a Jeruzalema, kde ho národ vítal obzvlášť slávnostne. Vzkriesením Lazára chcel Isus Christos upevniť vieru svojich učeníkov a všetkých, ktorí počúvali jeho hlas ešte pred tým, keď mal podstúpiť strašné muky a prijať smrť na kríži, ktoré nasledovali v ďalších dňoch.

V nedeľu 25. marca 2018 sa verní Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom zišli spoločne na Sv. Liturgií, kde si sprítomnili tieto udalosti. Po Sv. Liturgií o. Peter posvätil prítomným vŕbové vetvičky (bahniatka), ktoré sú v našich chladnejších krajoch náhradou palmových vetiev, ktorými vítali Isusa Christa pri vstupe do Jeruzaléma. 

V tomto roku (2018) vyšiel na tento deň aj sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičky, keď Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta Nazaret k Panne, zasnúbenej mužovi, ktorý sa menoval Jozef a bol z Dávidovho domu. Meno Panny bolo Mária. Anjel jej oznámil, že našla blahodať u Boha, že počne a porodí Syna a dá Mu meno Isus. Ten bude veľký, Synom Najvyššieho sa bude volať, a Pán Boh Mu dá trón Jeho otca Dávida… a Jeho kráľovstvu nebude konca. Zvesť o tejto udalosti nachádzame v Evanjeliu od Lukáša v 1. kapitole 24-38 verši.

 

Najnovšie články