F2018-10

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

Marec 2018

Do Pravoslávneho chrámu sv. Cyrila a Metoda v Humennom

boli darované nové liturgické nádoby

(Kalich, Diskos, Hviezdica, Lyžička, Kopia)

 

 

Najnovšie články