F2018-12

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

Veľký pôst 2018

Počas Veľkého pôstu sme zorganizovali

potravinovú zbierku po názvom „Podaj pomocnú ruku“

 

Pravoslávna cirkevná obec v Humennom má v chráme už niekoľko rokov podľa vzoru prvotných kresťanov vyhradené miesto, kde môžu verní cirkevnej obce priniesť svoj dar (finančný aj materiálny) ľuďom v núdzi – našim blížnym, a tak aspoň čiastočne zmierniť ich neľahkú životnú situáciu. Pri rozpise ikon v humenskom pravoslávnom chráme si to všimli aj ikonopisci, ktorí rozpis realizujú. Nad miestom, kde je možné priniesť svoj dar, rozpísali ikonu známeho a uctievaného dobrodinca sv. Jána Milostivého, aby tak ešte viac to miesto zviditeľnili a prichádzajúcich do chrámu nabádali k činom milosrdenstva.

Aj napriek tomu členovia Bratstva pravoslávnej mládeže v Humennom si počas prípravy plánu svojej činnosti na rok 2018 zaumienili, že zorganizujú pre ľudí v núdzi rozsiahlejšiu potravinovú zbierku pod heslom „Podaj pomocnú ruku“. Najvhodnejším časom pre tento ušľachtilý a Bohu milý čin sa im zdalo obdobie Veľkého pôstu, keď sa intenzívnejšie zamýšľame nad svojim životom a jeho zmyslom. Tak ako sa počas pôstu intenzívnejšie ponárame do bohoslužieb, modlitieb spoločných v chráme aj v súkromí, podobne by to malo byť aj so skutkami milosrdenstva. Otec Pavel Aleš v ním spracovaných cirkevných dejinách uvádza, že zbierky pre chudobných a tých, ktorí boli v núdzi sa v rannej Cirkvi pokladali za súčasť posvätných bohoslužieb, za súčasť modlitby; niekedy aj za viac ako modlitba. „Dobrá je modlitba, ale almužna je viac“, hovorí 2. Klementova epištola. A v liste apoštola Jakuba jasne čítame: „Viera, ak sa nedokazuje skutkami, je sama osebe mŕtva“ (Jk 2, 17). Je dôležité zdôrazniť aj to, že prvotní kresťania sa postili nielen preto, aby bojovali s vášňami prichádzajúcimi od zlého a nakoniec nad nimi zvíťazili, ale aj preto, aby odriekaním si ušetrili a tým pomohli iným. Prvotných kresťanov zjednocovala v prvom rade Láska a Svätá Eucharistia, potom skutky milosrdenstva, vzájomná úcta, pochopenie aj záujem o každodenné existenčné aj spoločenské starosti blížneho. Tým sa líšili od okolitého sveta a to privádzalo mnohých do Cirkvi. Vystatovanie kto je väčší, spravodlivejší či pravejší kresťan na základe častokrát formálneho dodržiavania určitých pravidiel im bolo cudzie.

V tomto duchu na začiatku Veľkého pôstu vyzvali o. Peter Humeník, dekan a správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom prítomných v chráme a tiež prostredníctvom webovej stránky cirkevnej obce a mládežníci cez sociálnu sieť, verných Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom, aby sme spoločne v pôstnom období dokázali svoju vieru aj skutkom. Odozva bola nad očakávanie. Štedrí darcovia s ochotou pomôcť prinášali trvanlivé potraviny počas celého pôstu do chrámu aj na miestny úrad cirkevnej obce, ktoré boli triedené a prerozdeľované podľa potreby jednotlivcom aj celým rodinám.

Nech všetkých, ktorí sa zapojili do zbierky, ale aj tých, ktorí sa ešte iba inšpirovali a rovnakým alebo obdobným spôsobom sa rozhodnú pomôcť v budúcnosti, humenských mládežníkov za aktívnu účasť pri triedení potravín, ako aj o. Petra Humeníka za celkovú koordináciu zbierky, Isus Christos v deň posledného súdu, keď príde v plnej svojej sláve súdiť tento svet, zhromaždi po svojej pravici a povie: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol so smädný a dali ste mi piť… (Mt 25, 31-46). Zozbierané potraviny nech všetci príjemcovia prijímajú s vďakou a nech budú na úžitok im aj ich rodinám.

Najnovšie články