F2018-06

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

17. február 2018

Humenská mládež sa zúčastnila osláv

Svetového dňa pravoslávnej mládeže v Bardejove

 

V sobotu 17. februára 2018 sa v Bardejove konali oslavy Svetového dňa pravoslávnej mládež. Zodpovednosť za organizáciu na seba v tomto roku (2018) vzali členovia Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – skupina Bardejov a Pravoslávna cirkevná obec v Bardejove. Osláv sa zúčastnilo okolo 150 mládežníkov zo Slovenska a nechýbali ani mládežníci z Humenného spolu s o. Petrom Humeníkom. Program osláv pozostával z dvoch častí: prvá sa konala v miestnom Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Bardejove, kde prítomní slúžili Božskú Liturgiu, ktorú viedol Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska; druhá čas sa konala v priestoroch neďalekej 5. Základnej školy, kde sa konalo pohostenie a zaujímavý mládežnícky program.

Najnovšie články