F2018-08

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

Marec 2018

V tlačenej forme vyšla publikácia „Ročenka 2017“,

v ktorej Pravoslávna cirkevná obec v Humennom

zrekapitulovala život cirkevnej obce za rok 2017

 

 

Rocenka 2017 - obalka - titulna strana

Hovorí sa, že čas beží ako voda. Počas tohto rýchlo plynúceho času prežívame mnohé duchovné, ale i svetské chvíle, ktoré si chceme uchovať v pamäti a na ktoré dlho a radi spomíname. Aj predošlý rok 2017 bol rokom, v ktorom sa toho udialo veľa. Podarilo sa zrealizovať veľa pekných podujatí, plných zážitkov a príjemných pocitov, ktoré sme opäť skompletizovali aj v tlačenej forme v publikácií „Pravoslávna cirkevná obec v Humennom – Ročenka 2017“ obohatené o duchovné čítanie a s bohatou fotografickou prílohou.

Ročenka je k dispozícií na stolíku pri literatúre

v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom

a je zdarma.

Najnovšie články