F2018-04

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

21. január 2018

Ekumenické stretnutie v Humennom

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

 

(Fotografie boli prevzaté z oficiálnej webovej stránky mesta Humenné

a oficiálnej webovej stránky Gréckokatolíckej farnosti – Humenné mesto)

 

 

Dňa 21. januára 2018 sa v Gréckokatolíckom farskom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom, v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, konalo ekumenické stretnutie. Zúčastnili sa ho zástupcovia jednotlivých kresťanských spoločenstiev pôsobiacich na území mesta Humenné. Pozvanie na stretnutie prijala aj primátorka mesta Humenné PhDr. Jana Vaľová. Našu Pravoslávnu cirkevnú obec v Humennom zastupoval dekan a správca cirkevnej obce o. Peter Humeník, ktorý vo svojom príhovore vyjadril radosť z posledných spoločných aktivít predstaviteľov západných cirkvi ako aj predstaviteľov jednotlivých pravoslávnych patriarchátov a miestnych pravoslávnych cirkvi vo svete.

Spomenul stretnutie pravoslávneho konštantinopolského patriarchu Bartolomeja I. a rímskeho pápeža Františka, ktoré sa konalo 25. mája 2014 v bazilike Božieho hrobu, kedy si spoločne pripomenuli 50 rokov od historického zmierenia medzi východnou pravoslávnu a západnou rímskokatolíckou cirkvou. V roku 1964 presne na rovnakom mieste sa vtedajší rímsky pápež Pavol VI. a ekumenický konštantinopolský patriarcha Athenagoras I. stretli v snahe ukončiť tisícročnú schizmu medzi oboma cirkvami. Obaja prvohierarchovia v tento deň odkázali svetu toto: „Jednota kresťanov by mala byť cieľom rímskokatolíckej aj pravoslávnej Cirkvi“. V príhovore o. Peter spomenul aj ďalšie stretnutia a to: stretnutie konštantinopolského patriarchu Bartolomeja I., pápeža Františka a pravoslávneho atenského arcibiskupa Hieronyma II., ktoré sa konalo 14. apríla 2016 na gréckom ostrove Lesbos, kde podpísali deklaráciu o spoločnom riešení migračnej krízy; a dôležité historické stretnutie pravoslávneho moskovského patriarchu Kirilla a rímskeho pápeža Františka, ktoré sa konalo 12. februára 2016 na Havanskom letisku na Kube a podpísanie tzv. Kubánskej deklarácie.

Ako uviedol o. Peter všetky tieto stretnutia a spoločný dialóg nám dávajú nádej do budúcna pri vzájomnom zbližovaní, pretože aj keď sme stále rozdelení a nemáme Eucharistickú jednotu (nepristupujeme spoločne k sv. tajine Eucharistie), predsa nie sme k sebe nepriateľský, ale túžime byť spoločne svetlom sveta a soľou zeme.

O. Peter zacitoval aj niekoľko téz priamo z Kubánskej deklarácie ako napríklad: „S radosťou sme sa zišli ako bratia v kresťanskej viere, ktorí sa stretávajú, aby «si to povedali ústne» (2 Jn 12), od srdca k srdcu, a diskutovali o vzájomných vzťahoch medzi Cirkvami, o základných problémoch našich veriacich a o perspektívach rozvoja ľudskej civilizácie“, „nie sme konkurenti, ale bratia“, „pravoslávnych a katolíkov zjednocuje nielen spoločná Tradície Cirkvi prvého milénia, ale tiež misia hlásať Christovo Evanjelium v dnešnom svete“ … .

Najnovšie články