F2017-48

⇐ Predchadzajúca udalosť                                                                                                                                   Nasledujúca udalosť⇒

 

26. december 2017

XIX. ročník Roždestvenského ekumenického koncertu

v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom

 

 

V druhý deň sviatkov Narodenia Spasiteľa nášho Isusa Christa (26. decembra 2017) sa v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom konal už XIX. ročník Roždestvenského ekumenického koncertu, ktorého organizátorom bola Pravoslávna cirkevná obec v Humennom. Každoročne sa na ňom v hojnom počte zúčastňujú milovníci roždestvenských kolied a iných duchovných piesni rôznych vierovyznaní. Koncert obohacuje sviatočnú roždestvenskú atmosféru a veľkou mierou prispieva aj k vytváraniu dobrých medziľudských vzťahov v meste Humenné. Na tohtoročnom koncerte vystúpilo týchto deväť speváckych zborov a speváckych skupín z Humenného a blízkeho okolia:

 

Bratstvo pravoslávnej mládeže v Humennom

Gréckokatolícky cirkevný spevácky zbor z Humenného

Spevácka skupina LELIJA

Dievčenská spevácka skupina BOSOROČKY

Folklórna spevácka skupina ZORNICA

Gréckokatolícky mládežnícky zbor z Humenného

Mužská spevácka skupina HAČURE

Pravoslávny cirkevný spevácky zbor z Humenného

Miešaný rímskokatolícky spevácky zbor „MAGNIFIKAT“.

Najnovšie články