F2017-49

⇐ Predchadzajúca udalosť                                                                                                                                   Nasledujúca udalosť⇒

 

29. december 2017

V Prešove sa konalo Valné zhromaždenie

Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS

 

2017-49-001 - Valne zhromazdenie BPM na Slovensku - Presov 29.12.2017

 

Dňa 29. decembra 2017 sa v zasadačke Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove konalo Valné zhromaždenie mládežníckej organizácie Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS. Počas stretnutia odzneli výročné správy z činnosti jednotlivých skupín Bratstva pôsobiacich na Slovensku a stanovili sa aj nové ciele pre rok 2018. Na Valnom zhromaždení bol zvolený nový prezident Bratstva brat Lukáš Polakovič, ktorému prajeme veľa duchovných aj telesných síl, nápadov a elánu v práci s mládežou.

 

Najnovšie články