F2017-47

⇐ Predchadzajúca udalosť                                                                                                                                   Nasledujúca udalosť⇒

 

25. december 2017

Sviatky Narodenia Spasiteľa nášho Isusa Christa

Božská Liturgia v prvý deň sviatkov a Roždestvenská koleda

 

 

Narodenie Isusa Christa stalo sa takto: Keď Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, skôr ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Avšak Jozef, jej muž, pretože bol spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, rozhodol sa tajne ju prepustiť. Keď tak o tom premýšľal, hľa, anjel Pána zjavil sa mu vo sne a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu, lebo to, čo je v nej počaté, je z Ducha Svätého. Porodí Syna a dáš Mu meno Isus, lebo On vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov. A toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka: Hľa, panna počne a porodí Syna a dajú Mu meno Emanuil, čo v preklade znamená: S nami Boh. Keď sa Jozef prebudil zo spánku, urobil, ako mu prikázal anjel Pána, a prijal svoju ženu. Ale nepribližoval sa k nej, ona však porodila Syna svojho prvorodeného, ktorému dal meno Isus.

(Mt 1, 18-25)

Sväté Evanjelium – Slovenský pravoslávny preklad

Prešov 2013

Najnovšie články