F2017-46

⇐ Predchadzajúca udalosť                                                                                                                                   Nasledujúca udalosť⇒

 

December 2017

Vyšli v tlačenej forme dva informačne prospekty

o Pravoslávnej cirkevnej obci v Humennom

 

 

1. Pravoslavna cirkevna obec v Humennom - Historia - prospekt - december 20172. Pravoslavna cirkevna obec v Humennom - Sucasnost - prospekt - december 2017

 

V decembri 2017 Pravoslávna cirkevná obec v Humennom vydala dva informačné prospekty o cirkevnej obci. Prvý pod názvom „Pravoslávna cirkevná obec v Humennom – História“ a druhý pod názvom „Pravoslávna cirkevná obec v Humennom – Súčasnosť“. Tieto prospekty vyšli z viacerých dôvodov. Prvý a najdôležitejší dôvod bol, aby sme si ako členovia Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom pripomenuli neľahké udalosti z minulosti; aby sme v modlitbách pamätali na tých, ktorí s námahou a s polenami pod nohami budovali túto cirkevnú obec; aby sme si viac vážili to, čo sa s Božím požehnaním a námahou obetavých členov cirkevnej obce podarilo v Humennom vybudovať; aby sme neochabovali v práci, ale pracovali ďalej pri šírení Evanjeliovej zvesti k čomu nás vyzýva náš Spasiteľ Isus Christos. Okrem toho náš chrám navštevujú aj veriaci iných denominácií a turisti, ktorí sa zaujímajú o pravoslávnu Cirkev a o život našej cirkevnej obce. Tieto prospekty poslúžia ako stručný informačný materiál aj pre týchto ľudí. Prospekty sa nachádzajú v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom na stolíku pri literatúre a sú zdarma.

 

 

Najnovšie články