F2018-36

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

9. september 2018

Jeromonach Alexander (Haluška),

tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku pri Moskovskom patriarcháte v Moskve

poctil verných Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom

svojou účasťou na nedeľnej sv. Liturgií v Humenskom pravoslávnom chráme

 

V nedeľu 9. septembra 2018 poctil svojou účasťou na sv. Liturgií v Humenskom pravoslávnom chráme verných Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom jeromonach Alexander (Haluška), tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku pri Moskovskom patriarcháte v Moskve.

Jeromonach (mních a súčasne kňaz) Alexander nie je pre Humenčanov neznáma osobnosť, pretože pochádza z neďalekej dedinky Radvaň nad Laborcom v okrese Medzilaborce, je absolventom Pravoslávnej bohosloveckej fakulty (PBF) Prešovskej univerzity v Prešove a niekoľko rokov bol aj prezidentom mládežníckej organizácie Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku. Práve v období počas štúdia na PBF sa aktívne zapájal aj do aktivít, ktoré organizovala humenská mládež. Zúčastňoval sa letných táborov pre deti a tiež pracovných táborov v Pravoslávnom monastieri v Komárne, ktoré organizovala naša Pravoslávna cirkevná obec v Humennom. Cítili sme a stále cítime jeho podporu.

V túto nedeľu počas sv. Liturgie po prečítaní na danú nedeľu predpísaného úryvku z listov apoštolských a zo Svätého Evanjelia sa o. jeromonach Alexander prihovoril k prítomným poučným slovom zameraným na dve najväčšie Božie prikázania (odkazy, odporúčania) o láske k Bohu a láske k blížnemu. V súvislosti prikázaním o láske k Bohu zacitoval aj slová z Evanjelia, ktorým súčasný „moderný a vyspelý“ človek nerozumie: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden“ (Mt 10, 37). Aj keď sa nám zdajú tieto slová pritvrdé, predsa ich máme prijímať ako slová od svojho Otca – Stvoriteľa, ktorý nám nikdy nechce zle a najlepšie vie čo je pre nás dobré. O. Alexander to vysvetlil na názornom príbehu o istom kráľovi, ktorý mal oddaného, pokorného a poslušného sluhu, ktorý v každej životnej situácií, či už bola príjemná alebo nie hovoril: „Tak je to dobre“. Dokonca aj keď sa jeho kráľovi stala krivda, on povedal: „Tak je to dobre“. A keď ho jeho kráľ za to uvrhol do väzenia, aj vtedy povedal: „Tak je to dobre“.  Tento sluha prijímal každú životnú udalosť s pokorou, a videl v tom istý Boží zámer. V závere svojho príhovoru o. Alexander vyzval prítomných v chráme, aby podobne ako oddaný kráľov sluha boli v každej chvíli svojho života vďační Bohu, a to aj v čase ak sa nám krivdí alebo ubližuje, lebo nepoznáme Boží úmysel, kam nás chce danou životnou situáciou nasmerovať.

Za jeho zaujímavé a poučné slová, spoločné modlitby a aktívnu účasť na Božskej Liturgií o. Alexandrovi v závere sv. Liturgie poďakoval dekan a správca cirkevnej obce o. Peter Humeník a poprial mu veľa duchovných aj telesných síl v ďalšej práci pre blaho Cirkvi.

Najnovšie články