F2017-44

⇐ Predchadzajúca udalosť                                                                                                                                   Nasledujúca udalosť⇒

 

16. december 2017

Florbalový turnaj v Bardejove

Chlapčenské družstvo z Humenného obsadilo pekné 3. miesto

 

 

Dňa 16. decembra 2017 sa v Bardejove konal florbalový turnaj, organizátorm ktorého bola bardejovská skupina Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku. Turnaja sa zúčastnili aj dve florbalové družstva (chlapčenské a dievčenské) z Humenného. Naše chlapčenské družstvo na turnaji obsadilo pekné tretie miesto.

 

Najnovšie články