F2017-43

⇐ Predchadzajúca udalosť                                                                                                                                   Nasledujúca udalosť⇒

 

6. december 2017

Sviatok sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr Lykijského, Divotvorcu

Stretnutie humenských detí s Nikolajom

 

 

Dňa 6. decembra 2017 si verní našej cirkevnej obce uctili verného a veľkého Božieho služobníka svätého Nikolaja, arcibiskupa Myr Lykijského, Divotvorcu. Cirkev o sv. Nikolajovi hovorí a oslavuje ho ako – pravidlo viery, vzor tichosti a učiteľa zdržanlivosti, ktorý dosiahol bohatstvo duchovných darov. Tiež ako popredného Božieho služobníka, nášho vrelého zástancu a všade v súženiach rýchleho pomocníka. Sv. Nikolaj bol ako biskup aj veľký ochranca Cirkvi. Osobne bol prítomný na prvom všeobecnom sneme v Nicei roku 325, kde sa neváhal postaviť proti heretikovi Áriovi, ktorý popieral Božstvo Isusa Christa – druhej osoby Svätej Trojice. Je známy a je mu vzdávaná sláva na celom svete. Žiaľ dnešná konzumná spoločnosť prehliada jeho príslušnosť k Christovej Cirkvi, duchovné hodnoty, ktoré ako kresťanský biskup hlásal ľudu a zamieňa ho za fiktívneho Santa Clausa podobne ako totalitný komunistický režim za Deda Mráza.

Verní našej cirkevnej obce sa v deň tohto veľkého svätca zišli v ranných hodinách na spoločnej Božskej Liturgií v chráme, kde prosili modlitbami Cirkvi o jeho pomoc pri riešení zložitých životných situácií, a aby na jeho prosby nám Všemohúci Boh odpustil všetky naše hriechy a spasil naše duše. V odpoludňajších hodinách sa konal krátka ďakovná bohoslužba, po ktorej sa k rodičom detí prihovoril o. Peter Humeník. V príhovore zdôraznil, že deti sú veľkým darom od Boha, o ktoré sa máme zodpovedne a s láskou starať a vychovať z nich nie materiálnych konzumentov, ale dobrých kresťanov – členov Christovej Cirkvi. Čerpať múdrosť pri ich výchove máme práve v chráme počas svätých bohoslužieb, ktorých by sme sa mali zúčastňovať spoločne s deťmi a čo najčastejšie. Neskôr deti pod vedením Mgr. Janky Harasimovej vystúpili s pekným duchovným programom, ktorý venovali svojim rodičom a Nikolajovi, ktorý ich obdaroval sladkosťami. 

Najnovšie články