F2017-40

⇐ Predchadzajúca udalosť                                                                                                                                   Nasledujúca udalosť⇒

 

8. november 2017

V stredu v deň sv. archanjela Michala sme sv. Liturgiu slúžili

opäť v drevenom chráme v humenskom skanzene

 

 

V stredu 8. novembra 2017, kedy pravoslávna Cirkev vzdáva úctu Zboru sv. archanjela Michala a ostatným anjelom, sa verní cirkevnej obce opäť, ako aj po iné roky stretli na bohoslužbe – sv. Liturgií v drevenom Chráme sv. archanjela Michala v humenskom skanzene. K tomuto chrámu majú pravoslávni Humenčania, ako sme sa na tejto našej webstránke zmienili už veľakrát, veľký citový vzťah. Tento chrám a toto miesto nás nabáda k pokore našich predkov, ktorí ho postavili, v ňom prosili od Boha o každodennú pomoc a prijímali od neho útechu; pripomína nám aj ťažké časy nedávnej minulosti (po roku 1989), keď práve tam sme našli útočisko a strechu nad hlavou podobne ako Mária s Jozefom v Betlehemskej jaskyni; je miestom ktoré nám mlčky hovorí, aby sme nešomrali a nesťažovali sa ako je nám zle, lebo sa máme niekoľko násobne lepšie ako generácie pred nami. Vstupom do tohto skromného Božieho príbytku si každý musí začať viac vážiť nový, murovaný, priestrannejší a honosnejší chrám, ktorý pravoslávni Humenčania dostali od Boha ako dar.

V tento deň počas sv. Liturgie sa prítomní modlili za už zosnulých strojcov tohto dreveného chrámu a tých, ktorí sa oň s láskou starali a starajú. Počas kázne o. Peter poukázal aj na dôležitosť anjelov v našom živote v čele s archanjelom Michalom, ktorý je patrónom chrámu v humenskom skanzene a všetkých čo doň s láskou vchádzajú. Ako dobrý Boží posol stará sa a ochraňuje nielen tento chrám, ale každého, kto neodmieta jeho rady a napomenutia.

 

Najnovšie články