F2017-39

⇐ Predchadzajúca udalosť                                                                                                                                   Nasledujúca udalosť⇒

 

5. november 2017

Členovia Bratstva pravoslávnej mládeže v Humennom

si zvolili nového vedúceho a zástupcu

  

 

V nedeľu 5. novembra 2017 sa v humenskom pravoslávnom chráme konalo stretnutie členov mládežníckej organizácie Bratstva pravoslávnej mládeže v Humennom, počas ktorého došlo k personálnym zmenám vo vedení organizácie. Doterajšia vedúca Michaela Surgentová požiadala o uvoľnenie z postu vedúcej kvôli študijných povinnostiam na VŠ. Tento post zodpovedne a úspešne zastávala od novembra 2014. Za nového vedúceho bol prítomnými členmi jednohlasne zvolený aktívny mládežník Viktor Kostovať a jeho zástupkyňou sa stala taktiež aktívna členka mládeže Kristína Rusinková. Stretnutia sa zúčastnil aj duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom o. Peter Humeník, ktorý odstupujúcej vedúcej poďakoval za niekoľkoročnú obetavú prácu s mládežou v rámci našej cirkevnej obce a novozvolenému vedúcemu a jeho zástupkyni poprial veľa síl, trpezlivosti, nápadov, úspechov a radosti z práce v tejto mládežníckej organizácií.

 

 

 

Najnovšie články