Z-001

Sv. Ján Lestvičnik – zaujímavé poučenie

 

Ako pozvaní Bohom a kráľom, usilovne sa vydajme na cestu, aby sme my, maloverní na zemi, v deň smrti neboli bez plodov a nezahynuli od hladu. Čiňme dobro pred Hospodinom, ako vojaci plnia vôľu Kráľa, lebo vstúpiac do tejto hodnosti, podliehame prísnej zodpovednosti v slúžení. Bojme sa Hospodina aspoň tak, ako sa bojíme zvierat, lebo videl som ľudí, ktorí išli kradnúť, ktorí sa nezľakli Boha, no keď počuli zavýjanie psov, hneď sa vrátili späť, a čo neurobil strach Boží, to dokázal urobiť strach zo zvierat. Zamilujme si Hospodina aspoň tak, ako milujeme a vážime si priateľov, lebo často som videl ľudí, ktorí rozhnevali Boha a vôbec ich to netrápilo, no tí istí, ktorí niečím malým zarmútili svojich priateľov, použili všetok svoj um, vymýšľali rôzne spôsoby, všelijako dávali najavo svoju bolesť a ľútosť a osobne i cez druhých, priateľov a príbuzných, prinášali ospravedlnenia a posielali urazeným dary, len aby prinavrátili ich predchádzajúcu lásku.

Najnovšie články