Pravoslávne sviatky – 10

Premenenie Pána na hore Tábor – Preobraženije

(6./19. august)

 

Evanjelium podľa Matúša

(Mt 17, 1-9)

 

A po šiestich dňoch vzal Isus Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. A premenil sa pred nimi: tvár Mu žiarila ako slnko a Jeho rúcho zbelelo ako svetlo. Ahľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s Ním. I ozval sa Peter a povedal Isusovi: Pane, dobre nám je tu. Ak chceš, postavíme tu tri stánky, jeden Tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Kým ešte hovoril, hľa, žiarivý oblak ich zahalil a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. Jeho počúvajte! A keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. I pristúpil k nim Isus, dotkol a ich a povedal. Vstaňte a nebojte sa! Keď pozdvihli svoje oči, nikoho nevideli, iba samého Isusa. A keď schádzali z hory, Isus im prikázal: Nikomu nehovorte o tom videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych!


Tropár sviatku

Premenil si sa na Hore, Christe Bože, a ukázal si učeníkom svoju slávu, nakoľko toho boli schopní. Nech aj nám hriešnym svieti Tvoje večné svetlo, na príhovor Bohorodičky. Sláva Tebe, darca svetla.


Kondak sviatku

Na Hore premenil si sa Christe Bože, a učeníci videli Tvoju slávu, ako im to ľudská prirodzenosť umožnila, aby mohli pochopiť aj Tvoje dobrovoľné utrpenie, až budeš ukrižovaný. A svetu aby hlásili, že Ty si skutočné svetlo Otcovo.

 

Najnovšie články