F2018-43

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                   Nasledujúca udalosť  →

 

Október – November 2018

Na stenách Pravoslávneho chrámu sv. Cyrila a Metoda v Humennom pribudli v mesiaci októbri a novembri ďalšie ikony.

Bola ukončená predposledná etapa rozpisu ikon v chráme.

 

Práce na rozpise ikon v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom pokračovali s Božím požehnaním aj v roku 2018. Po tom ako bola v mesiacoch máj, jún a júl 2018 rozpísaná ikonami západná klenba chrámu a horná časť západnej steny (pozri staršie udalosti roku 2018), v jesenných mesiacoch (októbri a novembri 2018) prebehli práce na chórusi a stĺpoch od chórusu po klenby chrámu. V tejto časti boli rozpísané tri ikony zo života Spasiteľa nášho Isusa Christa:

  • Sňatie z kríža Spasiteľa nášho Isusa Christa

  • Útek Jozefa, Márie a malého Isusa do Egypta

  • Pokúšanie Isusa Christa na púšti

a štyri ikony oddaných a verných Božích služobníkov:

  • Ikona sv. proroka a predchodcu Jána Krstiteľa

  • Ikona sv. proroka Eliáša

  • Ikona sv. Romana Sladkopevca

  • Ikona prepodobného Jozefa Hymnografa

 

Najnovšie články