F2018-41

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

8. november 2018

Sviatok Zboru sv. archanjela Michala a ostatných anjelov

v drevenom chráme v humenskom skanzene

 

Titulna fotka - F2018-41-001

Verní Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom sa hrdo hlásia k duchovnému dedičstvu svojich predkoch. Okrem pravoslávnej viery, ktorú naši predkovia uchovávali vo svojich srdciach a vštepovali ju aj do sŕdc svojich potomkov, zanechali nám aj nádherné sakrálne stavby – chrámy, ktoré budovali na slávu Božiu, a v ktorých prosili od Trojjediného Boha blahodať, odpustenie hriechov a silu do ďalších dní. Jeden z takýchto chrámov je aj v humenskom skanzene zasvätený sv. archanjelovi Michalovi, ktorý sa považuje aj za ochrancu Pravoslávnej viery. S týmto chrámov viaže verných Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom silné puto, pretože patrón chrámu sv. archanjel Michal sa stal ich ochrancom v zložitom a nepriaznivom období a chrám ich prístreším. Z vďaky za pomoc a prekonanie všetkých problémov verní Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom sa každoročne v deň sviatku Zboru sv. archanjela Michala a ostatných anjelov, schádzajú na bohoslužbách práve v tomto chráme. Tak tomu bolo aj vo štvrtok 8. novembra  2018, keď v ňom spoločne slúžili sv. Liturgiu.

  • Pravoslávna Cirkev verí, že anjelské bytosti boli stvorené Bohom ešte pred stvorením viditeľného sveta. Tieto duchovné bytosti stvoril Boh z ničoho a obdaroval ich duchovno-mravnými vlastnosťami. Prirodzenosť anjelov je duchovná, netelesná. No aj keď nemajú telo vo Svätom Písme máme mnoho svedectiev o zjavovaní sa anjelov v dejinách. I keď sa zjavujú ľuďom, nezjavujú sa takými, akými sú vo svojej podstate, ale tak, aby boli viditeľní pre ľudí, pretože ich poslaním je slúžiť Bohu a Jeho „obrazu“ – človeku. Sú stvorení k výkonu a hlásaniu Božej vôle ľuďom a tiež na to, aby oslavovali Boha, svojho Stvoriteľa. Anjeli vždy vystupujú ako bytosti samostatné v úlohe prostredníkov medzi Bohom a človekom. Asi najznámejšími anjelmi sú archanjel Michal, ktorý je považovaný za najvyššieho veliteľa duchovnej Božej armády, ktorého meno v preklade znamená „kto je ako Boh“ a tiež archanjel Gabriel, ktorý zvestoval Presvätej Bohorodičke dobrú správu o Narodení Spasiteľa nášho Isusa Christa. Známi podľa mena sú ešte Rafael, Uriel, Salatiel, Jehudiel, Varachiel a Jeremiel. Pravoslávna Cirkev anjelom – poslom, zvestovateľom, oznamovateľom a hlásateľom Božím zasvätila dni modlitby a to 8. november a každý pondelok v týždni.

Najnovšie články