F2018-32

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

5. august 2018

Poľska pravoslávna mládež z Bialystoku navštívila počas letných prázdnin Slovensko.

Počas krátkeho pobytu v Humennom sa zúčastnila aj nedeľnej sv. Liturgie

v našom Humenskom pravoslávnom chráme.

 

 

Poľská pravoslávna mládež z Bialymstoku sa počas letného prázdninového výletu po Slovensku a krátkeho pobytu v Humennom zúčastnila 5. augusta 2018 nedeľnej svätej Liturgie v našom Humenskom pravoslávnom chráme.

Tento výlet pre mládežníkov zorganizovala Pravoslávna cirkevná obec sv. Jána Teológa v Bialymstoku (Poľsko) a mládežníkov sprevádzal ich duchovný otec Marek Wawreniuk, ktorý v túto nedeľu na požiadanie o. Petra Humeníka viedol sv. Liturgiu v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Po prečítaní sv. Evanjelia sa o. Marek prihovoril k prítomným poučným slovom na tému sviatku Premenenia Pána na hore Tábor, ktorý pripadol na nasledujúci deň.

O. Marek už viackrát navštívil Humenné aj náš chrám, no stále v čase mimo bohoslužieb. Preto v závere sv. Liturgie vyjadril poďakovanie Bohu aj o. Petrovi za danú mu možnosť spolu po prvykrát slúžiť Božskú Liturgiu v tomto chráme. O. Peter zasa vyjadril vďaku za to, že naša cirkevná obec v Humennom a aj on osobne našiel v miestnej Poľskej pravoslávnej cirkvi blízkych a dôverných priateľov, s ktorými sa každoročne stretáva počas modlitebných stretnutí na Sv. Hore Grabarke (najväčšie pútnické miesto miestnej Pravoslávnej cirkvi v Poľsku) vrátane o. Mareka, a tiež v Gorliciach, kde každoročne Humenčania spoločne putujú na pozvanie vladkyku Paisija k moščam sv. Maxima Golického (mučeník za Pravoslávie), ktoré duchovne spojili verných oboch našich cirkevných obcí, pretože časť týchto mošči sa nachádza aj v našom chráme.

Úplne na záver o. Peter v krátkosti oboznámil našich hostí s históriou aj súčasným životom našej cirkevnej obce a jej verných a tiež odpovedal na mládežníkmi položené otázky.


Viac o živote našich hostí

sa dočítate na ich webovej stránke:

Parafia świętego Jana Teologa w Białymstoku

(www.bacieczki.cerkiew.pl/)

Najnovšie články