F2018-28

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

2. jún 2018

MDD – Medzinárodný deň detí

Pravoslávna cirkevná obec v Humennom usporiadala pre deti a mládež

poznávací výlet na Duklu a do Svidníka

 

Už niekoľko rokov Pravoslávna cirkevná obec v Humennom pri príležitosti MDD organizuje pre deti jednodňové poznávacie výlety. Po tom, ako v roku 2017 zorganizovala výlet do jaskyne DOMICA v Národnom parku Slovenský kras, kde sa deti kochali nádherou vytvorenou nie ľudskou rukou, ale rukou nášho Nebeského Otca, v sobotu 2. júna 2018 sa o. Peter Humeník, dekan a správca cirkevnej obce vybral s deťmi na Duklu a do Svidníka.

Cieľom tohto poznávacie výletu bolo, priblížiť deťom udalosti našich dejín, keď bolo potrebné postaviť sa zlu (nacizmu a fašizmu) na odpor. Jedným z takýchto miest, ktoré dokáže človeka vtiahnuť do deja historických udalosti, pripomenúť, ale aj varovať pred vojnou je vojenský cintorín a Pamätník Česko-Slovenského armádneho zboru na Dukle. Na týchto miestach sú samostatne, ale aj v spoločných hroboch pochovaní padli počas tzv. Karpatsko-duklianskej operácie, ktorá sa konala v jeseni roku 1944. Bola to útočná operácia sovietskych a česko-slovenských vojsk, ktorá mala spojiť povstalecké sily Slovenského národného povstania (SNP) so sovietskymi armádami. Bola jednou z najväčších horských bitiek 2. svetovej vojny, počas ktorej zahynulo 21-tisíc sovietskych a 1 800 československých bojovníkov (Čechov, Slovákov, Rusínov a iných národností). Aj keď operácia neskončila úspechom, viazala na seba veľký počet nemeckých vojsk, ktoré nemohli Nemci nasadiť inde (napr. do Rumunska, prípadne do východného Maďarska, kde útočil 2. a 3. ukrajinský front). Nemci tak nemali na južnom úseku v dôsledku bojov v Karpatoch dostatok vojsk.

A práve o týchto udalostiach sa počas výletu mali deti možnosť dozvedieť viac. Na Dukle deti s o. Petrom vystúpili na rozhliadňu, ktorá sa týči nad miestami bojov; obzreli si Pamätník Česko-Slovenského armádneho zboru; pri kríži na vojenskom cintoríne zapálením sviečky si uctili padlých za našu slobodu; prešli sa po Aleji hrdinov a v neďalekom lese si prezreli udržiavané vojenské bunkre.

Po chutnom obede v Motoreste Poľana sa presunuli do areálu Vojenského historického múzea vo Svidníku, kde sa v tento deň konalo pekné podujatie pod názvom „Deň detí s Ozbrojenými silami SR“ za účasti ministra obrany Slovenskej republiky pána Petra Gajdoša. Tu bol pre deti pripravený pekný celodenný program, v rámci ktorého videli prelet vrtuľníkov a zoskok výsadkárov, ukážky vojenských kynológov, statické ukážky vojenskej techniky a výzbroje, obhliadli si expozíciu Vojenského historického múzea a mali možnosť zapojiť sa do množstva iných sprievodných aktivít.

Najnovšie články