F2018-23

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

7. máj 2018

Slúženie panychídy na humenskom mestskom cintoríne

Oslavy 73. výročia osobodenia SR, ukončenia 2. svetovej vojny

a víťazstva nad fašizmom v Humennom

 

Ubehlo už 73 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny. Bol to najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva. Každoročne v mesiaci máj pri príležitosti oslobodenia SR a ukončenia 2. svetovej vojny Mesto Humenné a Oblastný výbor SZPB v Humennom organizujú spomienkové podujatie na humenskom mestskom cintoríne.

Nebolo tomu inač ani v tomto roku. V pondelok 7. mája  2018 oslavy víťazstva nad fašizmom v Humennom začali pravoslávnou bohoslužbou – panychídou (bohoslužba za zosnulých), počas ktorej prítomní spolu so správcom a dekanom Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom o. Petrom Humeníkom prosili Všemohúceho Boha o milosť a večné odpočinutie v blaženosti pre tých, ktorí padli vo vojnách. Po panychíde hostia, vedenie mesta a jednotlivé miestne organizácie položili vence k pamätníku padlých vojakov a humenská pravoslávna mládež spolu so svojim duchovným otcom aj k sv. Krížu, ktorý bol na humenskom cintoríne postavený z iniciatívy dnes už nebohého vladyku Tichona, biskupa komárňanského (odišiel do večnosti v júli roku 2017). Vladyka Tichon pri posviacke tohto sv. Kríža v októbri 2008 vyzval Humenčanov, aby prichádzali na toto miesto modliť sa; zapáliť sviečky a vzdať úctu každému z týchto padlých. V Evanjeliu podľa Jána čítame: „Nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto svoj život kladie za svojich priateľov“ (Jn 15, 13). Tieto Evanjeliové slová sa v plnosti vzťahujú na tých, ktorí padli v boji aj za našu slobodu. Vladyka tiež povedal, že rodinní príslušníci a potomkovia padlých vojakov pochovaných na humenskom cintoríne sú stovky možno aj tisícky kilometrov vzdialení, nemôžu preto prichádzať na tieto miesta. Mnohí ani nevedia, kde sú ich blízki pochovaní. Práve preto by sme tieto miesta mali navštevovať my a modliť sa za spásu ich duší. Vladykova prosba nezostala v zabudnutí, pretože od tohto času každoročne májová spomienková udalosť začína panychídou – spoločnou modlitbou za duše padlých.

Program pietného aktu dotváral Mestský dychový orchester Chemlon, odznela aj emotívna báseň, slávnostné príhovory, piesne v podaní Speváckeho zboru mesta Humenné a Detského speváckeho zboru Lienka a na záver aj dve hymny – Ruskej federácie a Slovenskej republiky.

Večná pamiatka a blažený pokoj

  padlým v boji za slobodu!

Najnovšie články