F2018-21

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

15. apríl 2018

Duchovný program venovaný mamkám, babkám

a všetkým ženám z našej cirkevnej obce za ich lásku a staroslivosť

v Nedeľu sv. žien Myronosíc

 

Druhá nedeľa po Svetlom Christovom zmŕtvychvstaní je v pravoslávnej Cirkvi zasvätená sv. ženám Myronosicám. Tým ženám, ktoré sprevádzali a posluhovali Spasiteľovi nášmu Isusu Christu počas Jeho pozemského Mesiášskeho pôsobenia. Zostali s Ním aj v čase strašného utrpenia, keď zobral všetky hriechy ľudstva na svoje ramená a dal sa pribiť na kríž. Boli aj pri tom, ako ho ctihodný Jozef sňal z kríža, ovinul čistým plátnom a položil Jeho prečisté Telo do hrobu. Tieto ženy v nedeľu skoro ráno išli podľa židovskej obyčaje pomazať Jeho telo vonnými masťami – Myrom. Za ich vieru a oddanosť boli ako prvé svedkami Jeho vzkriesenia, keď im anjel pri hrobe povedal: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Nieje tu, ale vstal z mŕtvych…“. Tieto ženy sú nám vzorom lásky a oddanosti aj v súčasnosti.  

Pravoslávna Cirkev si v druhú nedeľu po Vzkriesení Pána nášho a Spasiteľa Isusa Christa spolu so ženami Myronosicami ctí aj všetky ženy a oceňuje ich dôležité poslanie a miesto v rodine, spoločnosti aj Cirkvi. V nedeľu 15. apríla 2018 po sv. Liturgií sa všetkým ženám z našej cirkevnej obce za obetavosť a staroslivosť o svoje rodiny, o chrám a chod cirkevnej obce poďakoval o. Peter Humeník. Neskôr potom mládež pod vedením Mgr. Janky Harasimovej vystúpila s pekným duchovným programom. Tí najmenší adresovali slova vďaky a uznania, všetkým obetavým a láskavým ženám – mamkám, babkám aj prababkám.

Najnovšie články