F2017-36

⇐ Predchadzajúca udalosť                                                                                                                                   Nasledujúca udalosť⇒

 

14. – 17. september

Pamätné dni mesta Humenné

Modlitebné stretnutie na námestí v Humennom

 

 

V dňoch 14. – 17. septembra 2017 vedenie mesta Humenné zorganizovalo pre obyvateľov mesta „Pamätné dní“ s bohatým programom, ktoré sa uskutočnili v rámci celoročných osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Súčasťou týchto dní bolo v sobotu 16. septembra aj modlitebné stretnutie na námestí, na ktoré pozvalo všetkých obyvateľov mesta, veriacich všetkých cirkvi, náboženských zborov a spoločnosti pôsobiacich v meste s ich predstavenými – dekanmi, kňazmi a administrátormi a veľa vzácnych hostí. Našu Pravoslávnu cirkevnú obec v Humennom na tomto stretnutí, ako aj dva dní predtým (vo štvrtok 14. 9. 2017) pri slávnostnom udeľovaní Ceny mesta Humenné, resp. Ceny primátorky mesta, reprezentoval dekan a správca cirkevnej obce o. Peter Humeník. Na oslavy boli pozvaní aj biskupi jednotlivých cirkvi, do jurisdikcie ktorých spadá mesto Humenné a to; rímskokatolícky košický arcibiskup metropolita, gréckokatolícky prešovský arcibiskup a metropolita a pravoslávny prešovský arcibiskup a metropolita.

Veľkým emotívnym zážitkom počas osláv bol vo štvrtok večer (14. 9. 2017) aj videomaping na humenskom kaštieli. Počas tohto premietania sa náš humenský pravoslávny chrám niekoľkokrát objavil na stenách nádherne zrekonštuovaného humenského zámku, ktorý je dominantou mesta. Tešíme sa, že aj naša Pravoslávna cirkevná obec v Humennom je neopomenuteľnou súčasťou mesta Humenné. Nech Boh žehná mestu Humenné!

Najnovšie články