F2017-33

⇐ Predchadzajúca udalosť                                                                                                                                   Nasledujúca udalosť⇒

 

20. august 2017

Zúčastnili sme sa odpustových slávnosti v deň sviatku

Premenenia Pána na Sv. Hore Grabarke v Poľsku

 

 

Sv. Hora Grabarka v Poľsku je najväčším pútnickým miestom Poľskej pravoslávnej cirkvi.  Pred viac ako 300 rokmi (r. 1710) boli na tomto mieste zázračným spôsobom uzdravení nemocní na choleru. Ľudí nakazených touto strašnou chorobou izolovali od okolitého sveta, preto sa títo zdržiavali v lesoch na tejto Sv. Hore. Z vďaky Bohu za zázračné uzdravenie bola na tomto mieste postavená kaplnka zasvätená sviatku „Premenenia Pána“. Od roku 1947 sa na Sv. Hore Grabarke nachádza ženský monastier (kláštor) sv. Marty a Márie. V roku 2000 bola miestnemu monastieru (kláštoru) darovaná Iverska ikona Božej Matky, ktorá bola rozpísaná na Svätej Hore Athos. Pred viac ako 300 rokmi to bolo miesto, ktorému sa ľudia kvôli nákaze vyhýbali, no dnes je to miesto stretnutia ľudí, ktorí hľadajú duchovný pokoj, radosť, útechu a duchovnú aj telesnú silu. Slávnosti na Sv. Hore Grabarke sú spojené aj s nevšednými a pre mnohých nepochopiteľnými činmi. Pútnici vynášajú na toto posvätné miesto kríže rôznych veľkosti, ktoré tam po svojom odchode nechávajú. Tieto obkolesujú chrám a je ich tam obrovské množstvo. Kľudne by sme mohli povedať, že je to aj hora krížov. Okrem toho pútnici obchádzajú chrám na kolenách. Je to prejav pokory, ktorá sa akosi vytrácajú z tohto sveta. Nepravoslávni Poliaci prevažne rímskokatolíckeho vierovyznania o Svätej Hore Grabarke hovoria, že je to „Pravoslávna Czestochowa“, že je to sväté miesto pre pravoslávnych veriacich tak, ako je Czestochowa pre rímskokatolíkov.

Každoročne na túto Svätú Horu putujú aj pútnici zo Slovenska a našej cirkevnej obce, ako aj príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky. Na tohtoročných slávnostiach sa pútnici mali možnosť pokloniť moščam (ostatkom)  sv. Pantelejmona a sv. Matróny Moskovskej.

Najnovšie články