F2017-31

⇐ Predchadzajúca udalosť                                                                                                                                   Nasledujúca udalosť⇒

 

17. – 22. júl 2017

Detský letný tábor v dedinke Ulič

 

 

Dievčatá a chlapci z Bratstva pravoslávnej mládeže v Humennom pod patronátom o. Petra Humeníka zorganizovali v dňoch 17. – 22. júla 2017 v dedinke Ulič okres Snina pre deti tradičný týždenný letný tábor. Mládežníci pripravili pre 50 detí krásny a bohatý program plný hier, športových aj vedomostných súťaží. Vďaka krásnemu slnečnému počasiu všetci účastníci tábora navštevovali aj miestne spády na rieke a tí najmenší aj malý bazén v ubytovni. V deň sviatku sv. proroka Eliáša, ktorý pripadol práve na tento týždeň sa účastníci tábora zúčastnili sv. Liturgie v miestnom pravoslávnom chráme a v odpoludňajších hodinách navštívili ešte Pravoslávny chrám v Uličskom Krivom a Skyt igumena Ignatija Čokinu (1899-1976), mnícha ktorý žíl tu v našich krajoch v nedávnej minulosti asketickým životom. Bol však veľakrát ponižovaný a zosmiešňovaný za svoje presvedčenie, vieru a oddanosť sv. Pravosláviu. O jeho živote deťom viac porozprával miestny otec duchovný Peter Dobrík. Všetci spoločne nad hrobom o. Ignatija odslúžili zaupokojnú bohoslužbu. V predposledný deň boli účastníci tábora za svoje správanie, súťaživosť, statočnosť aj odvahu odmenení vecnými darmi a vo večerných hodinách sa konala rozlúčková diskotéka. Vďaka Bohu za krásne prežité chvíle a hladký priebeh tábora!

Tento letný tábor vecnými a finančnými darmi podporili: Mesto Humenné, TESCO Humenné a Pravoslávna cirkevná obec v Humennom za čo im patrí úprimné poďakovanie.

Najnovšie články