F2017-30

⇐ Predchadzajúca udalosť                                                                                                                                   Nasledujúca udalosť⇒

 

6. júl 2017

Odišiel do večnosti emeritný biskup

Jeho Preosvietenosť TICHON, bývalý biskup komárňanský

 

 

V júli 2017 vo veku 69 rokov zosnul emeritný biskup Jeho Preosvietenosť Tichon, bývalý biskup komárňanský a pomocný biskup pre správu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove. Pohrebne obrady sa konali vo štvrtok 6. júla 2017 v Katedrálnom chráme svätého Títa v Heraklione, hlavnom meste ostrova Kréta, kde prežil svoje posledné roky života. Pravoslávnu cirkev v českých krajinách a na Slovensku z poverenia Posvätnej Synody na pohrebe zastupoval Jeho Preosvietenosť vikárny biskup šumperský Izaiáš. Telesné ostatky vladyku Tichona boli uložené do zeme v monastieri sv. Georgija Gorgolainu na Kréte. V ten istý deň v rovnakom čase slúžili aj verní našej cirkevnej obce zadušnú sv. Liturgiu a parastas za vladyku Tichona v humenskom pravoslávnom chráme.

Vladyka mál veľmi blízky vzťah k našej Pravoslávnej cirkevnej obci v Humennom a veľmi rád nás v Humennom navštevoval. Dokonca aj v čase, keď ako emeritný biskup žil na Kréte, vždy keď prišiel na Slovensko navštívil aj Humenné, náš chrám a verných našej cirkevnej obce. Vladyka Tichon nadviazal veľmi priateľské vzťahy hlavne s humenskou mládežou počas letných pracovných táborov, ktoré organizovala naša cirkevná obec v spolupráci s ním v Pravoslávnom monastieri v Komárne, kde bol vladyka predstaveným. Z jeho podnetu sa uskutočnil v roku 2009 aj jednodňový výlet do Maďarska pre záujemcov z našej cirkevnej obce a sám vladyka bol celodenným sprievodcom. Po nežnej revolúcií sa najviac zaslúžil o organizovanie pravoslávnych cirkevných obci na západnom a strednom Slovensku, kde pôsobil. Víčnaja jemú pámjať!

Najnovšie články