F2017-28

⇐ Predchadzajúca udalosť                                                                                                                                   Nasledujúca udalosť⇒

 

Júl 2017

Rozpis ikon na stenách nášho chrámu pokračuje

 

 

 
Na stenách Chrámu sv. Cyrila a Metoda v Humennom prebieha už od roku 2009 rozpis ikon. Práce pokračujú v etapách a práve v letných mesiacoch tomto roku (máj-júl 2017) sme ukončili ďalšiu etapu a zároveň najrozsiahlejšiu časť chrámu – chrámovú loď. V tejto etape boli rozpísané ikony všetkých dvanástich apoštolov a tiež v našich krajoch nie veľmi známa ikona navrhnutá ikonopiscami práve pre náš chrám „Sofia premúdrosť Božia – Prameň múdrosti svätého Metóda a Konštantína – Cyrila“. Jedná sa o ikonu, kde v centre ikony sú zobrazení Isus Christos – Spasiteľ sveta a Sofia múdrosť Božia. Po ich stranách sedia sv. solúnski brata a túto múdrosť zapisujú na dlhý pás papiera – pergamenu, ktorý sa mení na rieku. Na ikone sú zobrazené okrem Moravanov v čele so sv. Rastislavom aj ďalšie slovanské národy, ktoré čerpali z tejto múdrosti – živej rieky. Veríme, že aj tieto ikony budú blahodárne pôsobiť na všetkých, ktorí navštevujú tento chrám pravidelne, ale aj sviatočných návštevníkov, obdivovateľov ikon či turistov a vzbudia v nás túžbu po poznaní, múdrosti a pravde.

Najnovšie články